Mødemarkedets økonomiske betydning i Danmark

Mødemarkedets økonomiske betydning i Danmark

Rapporten præsenterer ny viden om mødemarkedets økonomiske betydning i 2017 og er en opdatering af en tilsvarende analyse fra 2012, som byggede på data fra 2010 og 2011. CRT har beregnet de afledte økonomiske effekter af mødeturismen i Danmark ved hjælp af Den Regionaløkonomiske Model for Mødeturisme (SAM-K/LINE®_MØBBE/RTSA18). Analysen af mødemarkedets økonomiske betydning har fire overordnede formål:

  1. At opgøre mødemarkedets kapacitet, volumen og struktur.
  2. At opgøre mødedeltagernes og mødearrangørernes samlede forbrug.
  3. At opgøre de samfundsøkonomiske effekter som mødemarkedet skaber.
  4. At skabe viden om mødedeltagerne, som kan anvendes i markedsføring.

Nino Javakhishvili-Larsen

Forsker og teamleder, København, forskning & analyse, ledelse, modelteamet, ph.d.

Forskning i arbejdsmarkeder, human capital, socioøkonomisk geografi og SAM-K/LINE®

Privat: Jie Zhang

Seniorforsker, København, forskning & analyse, modelteamet, ph.d.

Udvikling af turismesatellitregnskaber samt konsekvensanalyser og destinationsudvikling.

Mere fra samme projekt