Nationalpark Kongernes Nordsjællands betydning for turisme- og oplevelsesøkonomien

Nationalpark Kongernes Nordsjællands betydning for turisme- og oplevelsesøkonomien

Projektet er del 3 af projektet TURISMEUDVIKLING I NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND.

Visionen for det overordnede projekt har været at skabe en kommerciel infrastruktur i, men i særdeleshed omkring nationalparken, der kan fremme og optimere gæsternes samlede oplevelse samt fremme erhvervsudvikling og jobvækst.

Der findes ikke nogen samlet opgørelse af, hvad nationalparkerne har betydet for lokalområderne, herunder betydningen for tiltrækning af turister.

Derfor har Nationalpark Kongernes Nordsjælland bedt CRT undersøge sammenhæng mellem nationalparker og turismeøkonomien igennem dataanalyser. CRT har undersøgt, om en indvielse af en nationalpark medfører en øget turisme, både i form af endagsturister og overnatninger i kommunen. Afhængigt af den forventede stigning i antallet af endagsbesøgende og deres afledte forbrug, kan den økonomiske effekt i nationalparken og de tilhørende kommuner beregnes ud fra kendte principper.

Vores analyse indikerer, at Nationalpark Skjoldungernes Land har haft en positiv betydning for antallet af danske endagsturister i Lejre, Frederikssund, og Roskilde kommuner efter indvielsen i 2015 i form af en øgning på cirka 25 % i de danske endagsturister. Med Skjoldungernes Land som eksempel vil de fem omgivende kommuner i Nordsjælland tilsvarende omregnet kunne forvente en årlig bruttotilvækst på 33 millioner kroner på baggrund af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Anne Thomas

Direktør, Bornholm, ledelse

Centrets daglige ledelse, strategi og bestyrelsesbetjening samt økonomistyring og personaleudvikling.

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm, forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Josias Lindahl

Videnskabelig assistent, København, forskning & analyse, modelteamet

Økonomisk modellering, databearbejdning og forskning i regional turisme.

Mere fra samme projekt