Nordic fisheries at a crossroad

Nordic fisheries at a crossroad

Forfattere:  Johan Hultman, Emil Bæk Holland, Filippa Säwe, Salmi Pekka, Jesper Manniche og Jeppe Høst

I denne rapport undersøger vi potentialerne for en differentieret tilgang til udvikling af nordisk fiskeri. Det vil sige en tilgang, der tager højde for forskellige udviklingslogikker, der sætter nye udviklingsmål – særligt for små og kystnære fiskere. De nye udviklingsmål skal ses som en udvidelse af de allerede eksisterende udviklingsstrategier, hvor fokus er på effektivitet, volumen og standardisering. Denne rapport undersøger i stedet tilgange, der fokuserer på tværsektoriel innovation, unikke produktkvaliteter og specialisering.

Rapporten er på engelsk og udgivet af Nordisk Ministerråd.

Jesper Manniche

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Cirkulær økonomi, innovation, vidensdynamikker samt fødevarer og oplevelsesøkonomi.

Mere fra samme projekt