Nye stemmer i landdistrikterne

Nye stemmer i landdistrikterne

Forskningsprojektet er gennemført i perioden september 2017 til november 2018. Projektet har især søgt at gøre op med to gængse forståelser: 1) at til- og fraflytning fra landdistrikter er envejs-processer, der enten er et tab eller en gevinst for landdistriktet og 2) at landdistrikter er perifere, relativt uforbundne steder, hvis human kapital eller menneskelige ressourcer opgøres på basis af den fastboende beboergruppe. Vi har i stedet sat fokus på landdistrikterne i det vi kalder ’et translokalt perspektiv’. Med et translokalt perspektiv mener vi at anskue landdistrikter som velintegrerede i globale, nationale, regionale og lokale ’flows’ – af mennesker, viden og ressourcer. Folk er mere bevægelige, de tilknytter sig flere steder end der hvor de har folkeregisteradresse, og de engagerer sig gerne i de steder hvor de føler sig tilknyttet.

Karin Topsø Larsen

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Regional udvikling, uddannelsesplanlægning samt unges uddannelsesmobilitet.

Rikke Brandt Broegaard

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Forskning og analyse inden for landdistriktsudvikling, bæredygtighed, netværk, innovation og iværksætteri, borgerinddragelse og naturressourceforvaltning.

Privat: Lene Havtorn Larsen

Seniorkonsulent, Bornholm, forskning & analyse

Kreativitet, netværk, internationale kontakter og projektsamarbejde. Oplevelsesøkonomi/-ledelse og evaluering af læreprocesser.

Mere fra samme projekt

Havtorn Larsen, L., Broegaard, R.B. og Larsen, K.T.: Kronik: Landdistrikternes hemmelige beundrere skaber udvikling (også bragt i Altinget Kommunal, 20. december 2019).

Larsen, K.T., Broegaard, R.B. og Havtorn Larsen, L.: Policy brief: Nye stemmer i landdistrikterne. Folkemødet, juni 2019.

Larsen, K.T., Broegaard, R.B. og Havtorn Larsen, L. (2018): Sammenfatning: Nye stemmer i landdistrikterne - Lokal udvikling gennem translokale fællesskaber.

Havtorn Larsen, L., Larsen, K.T. og Broegaard, R.B.: Translocal community resources: new voices in rural development. Præsentation ved The 5th Nordic Conference for Rural Research 'Challenged ruralities: Nordic welfare states under pressure' 14.-16. maj, Vingsted.

Larsen, K.T., Havtorn Larsen, L. og Broegaard, R.B.: Translocal community resources: New voices in rural development? Præsentation ved 16th Islands of the World Conference 2018: "The changing futures of islands", d. 4.6.2018.