Ph.d.-afhandling – Laboured Learning

Ph.d.-afhandling – Laboured Learning

“Laboured Learning – Investigating challenged localities through a geography of vocational education” er Karin Topsø Larsens ph.d.-afhandling, udgivet ved Aalborg Universitet i januar 2017.

Denne afhandling omhandler det danske erhvervsuddannelsessystem og hvilken betydning dets rumlige udbudsstruktur har for udfordrede lokalområders udviklingsmuligheder, samt hvilke krav dette stiller til de unge erhvervsuddannelseselever uden for de større byer.

Afhandlingen anvender dels en tilgang, der analyserer hvilke faktorer, der har indflydelse på udbudsstrukturerne i det danske erhvervsuddannelsessystem, og dels en tilgang, der undersøger de unges opfattelse af deres mulighedsrum i relation til den konkrete udbudsstruktur.

På basis af eksisterende forskning om erhvervsuddannelsessystemets historiske udvikling, læst i relation til teorier om ulige udviklingsprocesser, analyseres hvilke faktorer og processer, der påvirker erhvervsuddannelsessystemets udbudsmuligheder i udfordrede lokaliteter.

Afhandlingens empiriske del undersøger de unge elevers veje ind i og igennem erhvervsuddannelsessystemet gennem en kombination af statistiske analyser og interview-baserede undersøgelser. Den statistiske undersøgelse følger ungdomskohorters bopæls- og uddannelsesmønstre fra tre casekommuner fra udfordrede områder i Danmark, inklusiv de unges anvendelse af nærmeste erhvervsuddannelsesinstitution. Den kvalitative analyse baserer sig på 23 narrative interviews af unge erhvervsuddannelseselever om deres transitioner ind i og gennem erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb.

Hhv. den empiriske del og statistiske undersøgelse findes som selvstændige udgivelser på dansk (se mere nederst på siden under “Mere fra samme projekt”, hvor du også finder relaterede præsentationer).

Karin Topsø Larsen

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Regional udvikling, uddannelsesplanlægning samt unges uddannelsesmobilitet.

Mere fra samme projekt

Udgivelser

Larsen, K.T. (2015): Notat 1/2: Unge og erhvervsuddannelsessystemet i Danmarks udfordrede lokalområder

Larsen, K.T. (2017): Notat 2/2: Unges orienteringer i erhvervsuddannelsessystemets komplekse geografi

Præsentationer:

Larsen, K.T.: Unge mellem fag og sted: EUD i danske yderområder. Præsentation for Campus Bornholm d. 24.03.2015.

Larsen, K.T.: Erhvervsuddannelsessystemets komplekse geografi – hvad betyder det for de unge? Præsentation ved EUD temakonference: Hvordan sikrer EUD-reformen et kvalitetsløft? D. 1. november 2016.

Larsen, K.T.: EUD-elevers uddannelses-og bopælsmønstre. Oplæg ved høring om den geografiske dækning af ungdomsuddannelserne. Udvalget for landdistrikter og Undervisningsudvalget, Folketinget d. 1.2.2017.

Larsen, K.T.: Laboured Learning - Investigating challenged localities through a geography of vocational education systems. Oplæg ved NoRSA (Nordic Regional Studies Association), Karlstad Universitet, 9.-10.3.2017.

Larsen, K.T.: Laboured Learning - Investigating challenged localities through a geography of vocational education systems. Ph.d.-forsvar d. 4.5.2017.

Larsen, K.T.: Erhvervsuddannelsessystemet og de unge i de danske landdistrikter. Præsentation for UU-Bornholm. Campus Bornholm, Rønne d. 30. maj, 2018.

Larsen, K.T.: Laboured Learning. Præsentation af ph.d. på dansk ved Åbent hus-arrangement d. 9.6.2017 på Stenbrudsgården i Nexø.

Larsen, K.T.: EUD på Bornholm. Oplæg for Bornholms Regionskommunes Uddannelsesudvalg. Green Solution House d. 22.6.2017

Larsen, K.T.: Rural challenges in vocational education in Denmark. Præsentation ved konferencen "Changing ruralities: Nordregio Forum 2018", Lund, Sverige, d. 28.11.2018.