Potentialet for bryllupsturisme på Bornholm

Potentialet for bryllupsturisme på Bornholm

Forfattere: Lene Rømer og Maria Barslund.

Denne analyse vil afdække, hvor stort potentialet vurderes at være for bryllupsturisme på Bornholm, både størrelsesmæssigt og økonomisk. Det gælder både i forhold til omsætning og jobskabelse, men også aktivitets-og brandingmæssigt. Desuden vil analysen pege på eventuelle nuværende og potentielle forhindringer samt komme med anbefalinger i forhold til de forudsætninger, der skal være til stede for udvikling af turistvielser som et bæredygtigt forretningskoncept på Bornholm.

Privat: Lene Havtorn Larsen

Seniorkonsulent, Bornholm, forskning & analyse

Kreativitet, netværk, internationale kontakter og projektsamarbejde. Oplevelsesøkonomi/-ledelse og evaluering af læreprocesser.

Mere fra samme projekt