Turismesatellitregnskab for Bornholm, 2015

Turismesatellitregnskab for Bornholm, 2015

Forfattere: Jie Zhang og Anders Hedetoft

I dette notat gennemføres en strukturanalyse, der placerer turismedestinationen Bornholm i en samfundsøkonomisk kontekst.

Der fokuseres på turismens omsætning, erhvervets evne til at skabe værdi, erhvervets beskæftigelseseffekt samt den turismeafledte betydning for bidrag til de forskellige offentlige kasser.

Samtidig gives et indblik i turisternes forbrug, mens de er på Bornholm, fordelt på branchegrupper, produktgrupper, formål, overnatningstyper og nationaliteter. Derudover gives en beskrivelse af turismens afledte effekter for andre dele af samfundsøkonomien.

Privat: Jie Zhang

Seniorforsker, København, forskning & analyse, modelteamet, ph.d.

Udvikling af turismesatellitregnskaber samt konsekvensanalyser og destinationsudvikling.

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm, forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Mere fra samme projekt