Turismeakademiuddannelser – og deres bidrag til et kompetenceløft til dansk turisme

Gå til nyhedsoversigten

Turismeakademiuddannelser – og deres bidrag til et kompetenceløft til dansk turisme

Forfattere: Anders Hedetoft og Tage Petersen.

Gennem en registerbaseret analyse af kompetenceudviklingen i dansk turisme i perioden 1998 – 2013 belyses det formelle kompetenceniveaus udvikling i dansk turisme. Og på baggrund af kvalitative eksempler fra virksomheder diskuteres uddannelsesbehov og -retning. En del af jubilæumspublikation, der markerer 25-året for Erhvervsakademi Danias udbud af videregående uddannelser inden for turisme og oplevelser. Center for Turisme og Oplevelser.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere