Medarbejdere

Andreas Skriver Hansen

Forsker, Bornholm,forskning & analyse, ph.d.

Turisme og friluftsliv samt fysisk planlægning og grøn omstilling i et regionalt og lokalt udviklingsperspektiv.

Seneste 3 projekter
2023 Arbejdsmarked & uddannelse Arbejdsmarked Bornholm Erhvervsuddannelser Faglærte

Nationalt Center for Grøn Energi – demografi og kompetencer

CRT har analyseret Bornholms forudsætninger for at imødekomme den forventede efterspørgsel efter især faglært arbejdskraft, som Energiø Bornholm vil generere. Analysen er udført i regi af projekt Nationalt Center for Grøn Energi som et analyseinput til delprojektet 6.1. Residential College: Ny Grøn Erhvervsskole. Analysen leveres til Campus Bornholm som led i deres strategiudvikling i forbindelse […]...

Anne Thomas, Andreas Skriver Hansen, Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Nationalt Center for Grøn Energi – demografi og kompetencer
Bornholms Regionskommune, Campus Bornholm, Danmarks Tekniske Universitet
Læs mere
2022, 2023 Viden & innovation Bornholm Erhvervsudvikling Grøn Energi

Nationalt Center for Grøn Energi – Socioøkonomisk analyse

CRT har analyseret potentialet i lokal beskæftigelse og skatteindtægter i forbindelse med udviklingen af Energiø Bornholm. 27 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse til Bornholm har gennem projektet National Center for Grøn Energi gjort det muligt at undersøge mulighederne for at gøre øen til nationalt knudepunkt for viden om grøn energi, udvikling af teknologi, innovation, bæredygtighed […]...

Anders Hedetoft, Andreas Skriver Hansen, Josias Lindahl, Jacob Nørregård Rasmussen, Gitte Hvidkær Marschner
Bornholms Regionskommune, Danmarks Tekniske Universitet, Gate 21
Læs mere
2022, 2023 Viden & innovation Bornholm Erhvervsudvikling Grøn Energi

Nationalt Center for Grøn Energi – Testø

CRT har analyseret potentialet i at videreudvikle Bornholm som testø for grøn energi, teknologi og innovation. 27 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse til Bornholm har gennem projektet National Center for Grøn Energi gjort det muligt at undersøge mulighederne for at gøre øen til nationalt knudepunkt for viden om grøn energi, udvikling af teknologi, innovation, bæredygtighed […]...

Anne Thomas, Karin Topsø Larsen, Jesper Manniche, Anders Hedetoft, Josias Lindahl, Andreas Skriver Hansen
Bornholms Regionskommune, Danmarks Tekniske Universitet, Gate 21
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Andreas Skriver Hansen

Lokale udviklingserfaringer – Klintholm og Hvide Sande havne

I forbindelse med arbejdet i projekt National Center for Grøn Energi er der opsamlet erfaringer fra andre dele af landet vedr. inddragelse af lokale virksomheder i større havmølleprojekter. Der er fokus på typer af bygge- og serviceopgaver, der kommer i lokalt udbud, og på organisering af samarbejdet mellem private virksomheder og erhvervsfremmeaktører.

Anders Hedetoft, Andreas Skriver Hansen, Josias Lindahl, Jacob Nørregård Rasmussen, Gitte Hvidkær Marschner

Socioøkonomisk analyse – pixiudgave. Lokaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter på Bornholm i forbindelse med Energiø Bornholm

Dette notat udarbejdet af CRT er en forkortet udgave af en analyse af lokaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter, der kan opstå på Bornholm i forbindelse med investeringen i den kommende Energiø Bornholm. Analysen indgår som en del af afrapporteringen i projektet Nationalt Center for Grøn Energi (NCfGE), som er et udviklingsprojekt bevilget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og […]

Anders Hedetoft, Andreas Skriver Hansen, Josias Lindahl, Jacob Nørregård Rasmussen, Gitte Hvidkær Marschner

Socioøkonomisk analyse. Lokaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter på Bornholm i forbindelse med Energiø Bornholm

Rapporten belyser de lokaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter, der kan opstå på Bornholm med investeringen i Energiø Bornholm – både etablering og drift af den kommende energiø (havvindmøllepark og landanlæg) og ved etablering og drift af et eventuelt kommende PtX-anlæg på Bornholm. Andre afledte erhvervseffekter belyses desuden kvalitativt.