Medarbejdere

Rasmus Vendelboe

Videnskabelig assistent, København,modelteamet

Økonomisk modellering, og databearbejdning til brug for analyser

Seneste 3 projekter
2023 Arbejdsmarked & uddannelse, Turisme, Viden & innovation Arbejdsmarked lokale værdikæder turisme turismeerhvervet

Københavns Lufthavns samfundsøkonomiske betydning

CRT har på initiativ fra Københavns Lufthavn opgjort den samfundsøkonomiske betydning af luftfart ved brug af CRT’s regionaløkonomiske model, SAM-K/LINE®. En væsentlig del af resultaterne er, at effekterne kan opgøres lokalt (for kommuner), mens de samtidig er sammenlignelige med de officielle, nationale tal for dansk økonomi (fx BNP, beskæftigelse, turismeregnskab) som er en iboende egenskab […]...

Kathrine Lindeskov Johansen, Rasmus Vendelboe
Copenhagen Airports
Læs mere