Medarbejdere

Rikke Brandt Broegaard

Seniorforsker, Bornholm,forskning & analyse, ph.d.

Forskning og analyse inden for landdistriktsudvikling, bæredygtighed, netværk, innovation og iværksætteri, borgerinddragelse og naturressourceforvaltning.

Sådan beskriver Rikke sit arbejde

“Jeg arbejder med forskning og analyse inden for landdistriktsudvikling, bæredygtighed, netværk, innovation og iværksætteri, borgerinddragelse og naturressourceforvaltning.

Jeg er opvokset på landet og blev allerede som meget ung optaget af ulighed og udvikling – først i en international sammenhæng, og siden i Danmark og Norden. Jeg er optaget af muligheder, forbedringer, styrker – og skabelse af lige muligheder gennem den måde forskellige institutioner fungerer på. Min uddannelse som kulturgeograf har styrket mine analytiske evner og givet mig redskaber til at forstå rumlige samspil mellem mennesker og mellem mennesker og natur, uanset om det er i det helt lokale, eller på internationalt niveau.”

Seneste 3 projekter
2020 Turisme Development Nordic Region Rural tourism Sustainable tourism

Rural Tourism in the Nordic Region: Pan-Nordic analysis of regional tourism strategies for rural areas.

This project looks at the challenges facing the development of a more sustainable rural tourism in the Nordic regions. Our key interest is understanding the degree to which regional tourism strategies are used by the tourism actors, policy makers and local communities as tools to balance positive economic and social development in rural areas with […]...

Rikke Brandt Broegaard, Nino Javakhishvili-Larsen, Jie Zhang, Øvrige
Nordregio
Læs mere
2021 Landbrug og lokale værdikæder Landbrug lokale værdikæder

Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget

Landbruget og lokale værdikæder – hvordan bidrager nye ejerskabsformer og forretningsmodeller i landbruget til landsbyernes trivsel?...

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft, Øvrige
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
2020 Turisme bæredygtig bæredygtig turisme miljø turisme turismeerhvervet

Bæredygtig turisme

I projektet vil ansøger prøve at besvare spørgsmålet om, hvordan destinationsselskaber i Danmark strategisk kan arbejde med en udviklingsstrategi for turismeerhvervet, der fremmer samarbejde og måler effekten af en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig stedsudvikling i landdistrikterne....

Anne Thomas, Privat: Jonathan Lindahl, Jesper Manniche, Rikke Brandt Broegaard
Center for Landdistriktsforskning, Dansk Kyst- og Naturturisme, Danske Destinationer, Landdistriktspuljen (MBBL), Nordregio, VisitDenmark
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Jesper Manniche, Rikke Brandt Broegaard, Privat: Jonathan Lindahl, Anne Thomas

Bæredygtige Turismedestinationer – udvikling af et indikatorsystem om bæredygtig turismeudvikling til danske destinationer

Rapporten er et resultat af projektet ”Bæredygtig Turisme”, som bestod i at udvikle et indikatorsystem og bæredygtighedsværktøj til danske turismedestinationer, som kan bruges til at udvikle både turismen og bæredygtige landdistrikter. Rapporten gennemgår arbejdet med at udvikle værktøjet, herunder forskningsmetoden, destinationsorganisationernes projektpartnernes diskussioner om bæredygtig turisme, overvejelser omkring datagrundlaget mv.

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft, Øvrige

Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget. Landbrugets rolle i den lokale udvikling. Sammenfatning

Liberaliseringer i landbrugsloven har ført til en række nye investorer i dansk landbrug. Publikation sammenfatter de vigtigste resultater og anbefalinger fra et forskningsprojekt, der undersøgte udbredelsen af de nye ejerformer og ejerkredse i dansk landbrug, og deres mulige stedseffekter. Studiet indikerer, at det betyder noget, hvem der ejer jorden og især hvorfor man ejer den.

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft, Øvrige

Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget. Landbrugets rolle i den lokale udvikling. Synteserapport

Synteserapporten præsenterer en analyse af udviklingen i bedriftsstruktur og ejerformer i landbruget, efter landbrugslovens liberaliseringer, introducerer kort seks casestudier (som er udgivet som separate case notater), og præsenterer analyse og syntese af disse. Studiet indikerer, at det betyder noget, hvem der ejer jorden, og særligt hvorfor man ejer den.