Medarbejdere

Rikke Brandt Broegaard

Seniorforsker, Bornholm,forskning & analyse, ph.d.

Forskning og analyse inden for landdistriktsudvikling, bæredygtighed, netværk, innovation og iværksætteri, borgerinddragelse og naturressourceforvaltning.

Sådan beskriver Rikke sit arbejde

“Jeg arbejder med forskning og analyse inden for landdistriktsudvikling, bæredygtighed, netværk, innovation og iværksætteri, borgerinddragelse og naturressourceforvaltning.

Jeg er opvokset på landet og blev allerede som meget ung optaget af ulighed og udvikling – først i en international sammenhæng, og siden i Danmark og Norden. Jeg er optaget af muligheder, forbedringer, styrker – og skabelse af lige muligheder gennem den måde forskellige institutioner fungerer på. Min uddannelse som kulturgeograf har styrket mine analytiske evner og givet mig redskaber til at forstå rumlige samspil mellem mennesker og mellem mennesker og natur, uanset om det er i det helt lokale, eller på internationalt niveau.”

Seneste 3 projekter
2023, 2024 Netværk & lokalsamfund Boliger

Bopælspligt som planlægningsværktøj i landdistrikterne – en fugl på taget eller en gøgeunge i reden?

Bopælspligten er et særligt dansk planlægningsværktøj, der ikke tidligere har været systematisk undersøgt og belyst i landdistriktssammenhæng. Projektet ønsker at analysere effekter af den bølge af ophævelse af bopælspligten, som skyllede hen over Danmarks landdistriktskommuner efter finanskrisen. Ophævelse af bopælspligten skete som en reaktion på fraflytning og stigende liggetider ud fra en logik om, at […]...

Anders Hedetoft, Rikke Brandt Broegaard, Karin Topsø Larsen
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
2022 Netværk & lokalsamfund Arbejdsmarked Bornholm lokale værdikæder

Evaluering af LAG/FLAG Bornholm

Formålet med projektet er at gennemføre en evaluering af den bornholmske LAG- og FLAG-indsats i perioden 2015 til 2021. Evalueringen gennemføres på initiativ af LAG-Bornholm, der har ønsket en ekstern evaluering af indsatsen. Det overordnede formål med evalueringen er at vurdere LAG-indsatsens bidrag til erhvervsudvikling og forbedring af levevilkårene på øen. Mere specifikt er formålet […]...

Anders Hedetoft, Rikke Brandt Broegaard
LAG-Bornholm
Læs mere
2022, 2023 Netværk & lokalsamfund, Turisme Rural tourism

Hvor mange hjerter banker? Kvantitativ og kvalitativ kortlægning af tilvalgsbeboere

CRT har i de seneste år undersøgt betydningen af, at mange mennesker er mere mobile og har mulighed for at opholde sig og tilknytte sig flere steder end tidligere. Blandt andet ser vi i Danmark at populære turiststeder i de danske landdistrikter i stigende grad tiltrækker sommerhusbeboere og andre deltidsbeboere, som gerne engagerer sig i […]...

Karin Topsø Larsen, Rikke Brandt Broegaard, Privat: Lene Havtorn Larsen, Jens Clausen
Ærø kommune, Ærø Turist og Erhverv, Bornholms Regionskommune, Energiakademiet Samsø, Landdistriktspuljen (MBBL), Søfæstning Christiansø, Sparekassen Bornholms Fond
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft

Bornholms kunsthåndværk: Verdensklasse og vækstmotor

Denne CRT-OnePager præsenterer hovedkonklusionerne fra evalueringen af Maker’s Island Bornholm. Maker’s Island indsatsen har nået dens ambitiøse mål. Det gælder indenfor jobskabelse, virksomhedsetablering og erhvervsindkomst, og antallet af ansøgere til Det Kongelige Akademi’s Designskole på Bornholm. Kunsthåndværket er blevet meget mere synligt og også for øens turisme har det en stor og stigende betydning.

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft

Bornholm Craft Weeks. Evaluering 2022

Kunsthåndværkerarrangementet Bornholm Craft Weeks blev i 2022 gennemført for anden gang i et samarbejde mellem Maker’s Island Bornholm, Destination Bornholm og en lang række kunsthåndværkere og kulturinstitutioner på øen. Rapporten evaluerer begivenheden som fælles ramme for formidlings- og markedsføringsaktiviteter og præsenterer andre effekter af arrangementet, som fx innovation indenfor formidling og forretningsudvikling.

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft

Slutevaluering Maker’s Island Bornholm 2019 – 2022

Rapporten sammenfatter effekter af Maker’s Island Bornholm-indsatsen gennem analyser af udvikling i jobskabelse, virksomhedsetablering og erhvervsindkomst. Yderligere analyseres udviklingen i ansøgere til Det Kongelige Akademis Designskole på Bornholm og skolens tiltrækning af nye borgere til øen. Kunsthåndværkets stigende synlighed og  anerkendelse fra lokalt til internationalt niveau analyseres, ligesom dets stigende betydning for øens turisme.