Medarbejdere

Rikke Brandt Broegaard

Seniorforsker, Bornholm,forskning & analyse, ph.d.

Forskning og analyse inden for landdistriktsudvikling, bæredygtighed, netværk, innovation og iværksætteri, borgerinddragelse og naturressourceforvaltning.

Sådan beskriver Rikke sit arbejde

“Jeg arbejder med forskning og analyse inden for landdistriktsudvikling, bæredygtighed, netværk, innovation og iværksætteri, borgerinddragelse og naturressourceforvaltning.

Jeg er opvokset på landet og blev allerede som meget ung optaget af ulighed og udvikling – først i en international sammenhæng, og siden i Danmark og Norden. Jeg er optaget af muligheder, forbedringer, styrker – og skabelse af lige muligheder gennem den måde forskellige institutioner fungerer på. Min uddannelse som kulturgeograf har styrket mine analytiske evner og givet mig redskaber til at forstå rumlige samspil mellem mennesker og mellem mennesker og natur, uanset om det er i det helt lokale, eller på internationalt niveau.”

Seneste 3 projekter
2022, 2023 Netværk & lokalsamfund, Turisme Rural tourism

Hvor mange hjerter banker? Kvantitativ og kvalitativ kortlægning af tilvalgsbeboere

CRT har i de seneste år undersøgt betydningen af, at mange mennesker er mere mobile og har mulighed for at opholde sig og tilknytte sig flere steder end tidligere. Blandt andet ser vi i Danmark at populære turiststeder i de danske landdistrikter i stigende grad tiltrækker sommerhusbeboere og andre deltidsbeboere, som gerne engagerer sig i […]...

Karin Topsø Larsen, Rikke Brandt Broegaard, Privat: Lene Havtorn Larsen, Jens Clausen
Ærø kommune, Ærø Turist og Erhverv, Bornholms Regionskommune, Energiakademiet Samsø, Landdistriktspuljen (MBBL), Søfæstning Christiansø, Sparekassen Bornholms Fond
Læs mere
2022 Netværk & lokalsamfund, Turisme

Kunsthåndværkernes Ø – erhvervs- og stedsudvikling hånd i hånd

Projektet ”Kunsthåndværkernes Ø – erhvervs- og landdistriktsudvikling hånd i hånd” tager udgangspunkt i anbefalingerne fra rapporten ”Kommunernes Landdistriktsindsats” (Hedetoft og Broegaard, 2020) der bl.a. konkluderede, at der i praksis ofte er tale om en manglende koordinering af landdistrikts- og erhvervsfremmeindsatsen, og at den fremtidige kommunale landdistriktsindsats i større udstrækning også bør indeholde et element af […]...

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft
Arts & Crafts Association Bornholm (ACAB), Maker's Island sekretariatet
Læs mere
2021, 2022 Netværk & lokalsamfund, Turisme

Maker’s Island – midtvejs- og slutevaluering

Som opfølgning på Bornholms opnåelse af titlen som World Craft Region, blev Maker’s Island sekretariatet etableret for en tre-årig periode.  Midtvejs- og slutevalueringen har bl.a. til formål at give en status på (nogle af) de delmål, styregruppen formulerede ved etableringen, herunder udviklingen i kunsthåndværkervirksomhedernes omsætning. Midtvejsevalueringen ser også på effekten af Bornholm Craft Weeks (som […]...

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft
Maker's Island sekretariatet
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Anders Hedetoft, Rikke Brandt Broegaard

Evaluering af LAG/FLAG-Bornholm. Programperiode 2015 – 2021

Formålet med evalueringen har været at indsamle projektholdernes oplevelse af processen og vurdere de afledte effekter af LAG-indsatsen. Evalueringen skal tjene som inspiration ved tilrettelæggelsen af LAG-indsatsen i den kommende programperiode. I forhold til tidligere har der været større fokus på erhvervsudvikling, jobskabelse og støtte til enkeltvirksomheder. Dette strategiske skifte er ganske velimplementeret på Bornholm.

Rikke Brandt Broegaard

Litteraturliste TRANSLOCAL ansøgning NORDFORSK

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft

Maker’s Island Bornholm – Midtvejsevaluering 2021

Midtvejsevaluering af Maker’s Island indsatsen på Bornholm, som samler centrale aktører omkring kunsthåndværk, formidling, turisme og erhvervsudvikling. Indsatsen er sat i værk efter Bornholms opnåelse af den prestigefulde titel som World Craft Region.