Medarbejdere

Rikke Brandt Broegaard

Seniorforsker, Bornholm,forskning & analyse, ph.d.

Forskning og analyse inden for landdistriktsudvikling, bæredygtighed, netværk, innovation og iværksætteri, borgerinddragelse og naturressourceforvaltning.

Sådan beskriver Rikke sit arbejde

“Jeg arbejder med forskning og analyse inden for landdistriktsudvikling, bæredygtighed, netværk, innovation og iværksætteri, borgerinddragelse og naturressourceforvaltning.

Jeg er opvokset på landet og blev allerede som meget ung optaget af ulighed og udvikling – først i en international sammenhæng, og siden i Danmark og Norden. Jeg er optaget af muligheder, forbedringer, styrker – og skabelse af lige muligheder gennem den måde forskellige institutioner fungerer på. Min uddannelse som kulturgeograf har styrket mine analytiske evner og givet mig redskaber til at forstå rumlige samspil mellem mennesker og mellem mennesker og natur, uanset om det er i det helt lokale, eller på internationalt niveau.”

Seneste 3 projekter
2024 Netværk & lokalsamfund, Turisme

Kunsthåndværkernes ø – erhvervs- og stedsudvikling hånd i hånd

Maker’s Island indsatsen på Bornholm er et eksempel på en vellykket kombineret tilgang til erhvervs- og stedsudvikling. Her har en lang række aktører samarbejdet om et kollektivt løft af kunsthåndværket i forhold til international anerkendelse, øget indtjening, jobskabelse, uddannelse, tilflytning og kulturturisme. Succesen smitter af på lokale beslutningstageres syn på kunsthåndværk og dets potentiale som […]...

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft
Arts & Crafts Association Bornholm (ACAB), Maker's Island sekretariatet
Læs mere
2023, 2024 Netværk & lokalsamfund Boliger

Bopælspligt som planlægningsværktøj i landdistrikterne – en fugl på taget eller en gøgeunge i reden?

Bopælspligten er et særligt dansk planlægningsværktøj, der ikke tidligere har været systematisk undersøgt og belyst i landdistriktssammenhæng. Projektet ønsker at analysere effekter af den bølge af ophævelse af bopælspligten, som skyllede hen over Danmarks landdistriktskommuner efter finanskrisen. Ophævelse af bopælspligten skete som en reaktion på fraflytning og stigende liggetider ud fra en logik om, at […]...

Anders Hedetoft, Rikke Brandt Broegaard, Karin Topsø Larsen
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
2022 Netværk & lokalsamfund Arbejdsmarked Bornholm lokale værdikæder

Evaluering af LAG/FLAG Bornholm

Formålet med projektet er at gennemføre en evaluering af den bornholmske LAG- og FLAG-indsats i perioden 2015 til 2021. Evalueringen gennemføres på initiativ af LAG-Bornholm, der har ønsket en ekstern evaluering af indsatsen. Det overordnede formål med evalueringen er at vurdere LAG-indsatsens bidrag til erhvervsudvikling og forbedring af levevilkårene på øen. Mere specifikt er formålet […]...

Anders Hedetoft, Rikke Brandt Broegaard
LAG-Bornholm
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft

Kunsthåndværkernes ø. Når erhvervs- og stedsudvikling går hånd i hånd

Rapporten formidler Maker’s Island indsatsen som et eksempel på hvordan erhvervs- og stedsudvikling kan kombineres i et landdistrikt. Det har ført til voksende beskæftigelse og indtjening indenfor kunsthåndværk. Kunsthåndværkets betydning, også for fx turismen, er blevet synliggjort, ligesom den har sat aftryk på øens branding og generelle attraktivitet, hvilket skaber jobs og værdi i turismesektoren.

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft

Nicheerhverv som vækstmotor for beskæftigelse og branding i landdistrikter

OnePageren samler hovedresultater og anbefalinger fra rapporten ”Kunsthåndværkernes ø. Når erhvervs- og stedsudvikling går hånd i hånd”. Den viser, hvordan lokale kvaliteter og styrker kan udvikles, så der skabes jobs, og stedets attraktivitet samtidig øges.  Maker’s Island indsatsen på Bornholm er et eksempel på en vellykket erhvervs- og stedsudvikling

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft

Bornholms kunsthåndværk: Verdensklasse og vækstmotor

Denne CRT-OnePager præsenterer hovedkonklusionerne fra evalueringen af Maker’s Island Bornholm. Maker’s Island indsatsen har nået dens ambitiøse mål. Det gælder indenfor jobskabelse, virksomhedsetablering og erhvervsindkomst, og antallet af ansøgere til Det Kongelige Akademi’s Designskole på Bornholm. Kunsthåndværket er blevet meget mere synligt og også for øens turisme har det en stor og stigende betydning.