Medarbejdere

Rikke Brandt Broegaard

Seniorforsker, Bornholm,forskning & analyse, ph.d.

Forskning og analyse inden for landdistriktsudvikling, bæredygtighed, netværk, innovation og iværksætteri, borgerinddragelse og naturressourceforvaltning.

Sådan beskriver Rikke sit arbejde

“Jeg arbejder med forskning og analyse inden for landdistriktsudvikling, bæredygtighed, netværk, innovation og iværksætteri, borgerinddragelse og naturressourceforvaltning.

Jeg er opvokset på landet og blev allerede som meget ung optaget af ulighed og udvikling – først i en international sammenhæng, og siden i Danmark og Norden. Jeg er optaget af muligheder, forbedringer, styrker – og skabelse af lige muligheder gennem den måde forskellige institutioner fungerer på. Min uddannelse som kulturgeograf har styrket mine analytiske evner og givet mig redskaber til at forstå rumlige samspil mellem mennesker og mellem mennesker og natur, uanset om det er i det helt lokale, eller på internationalt niveau.”

Seneste 3 projekter
2020 Turisme Development Nordic Region Rural tourism Sustainable tourism

Rural Tourism in the Nordic Region: Pan-Nordic analysis of regional tourism strategies for rural areas.

This project looks at the challenges facing the development of a more sustainable rural tourism in the Nordic regions. Our key interest is understanding the degree to which regional tourism strategies are used by the tourism actors, policy makers and local communities as tools to balance positive economic and social development in rural areas with […]...

Rikke Brandt Broegaard, Nino Javakhishvili-Larsen, Jie Zhang, Øvrige
Nordregio
Læs mere
2020 Landbrug og lokale værdikæder Landbrug lokale værdikæder

Landbrug og lokale værdikæder

Landbruget og lokale værdikæder – hvordan bidrager nye ejerskabsformer og forretningsmodeller i landbruget til landsbyernes trivsel?...

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft, Øvrige
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
2020 Turisme bæredygtig bæredygtig turisme miljø turisme turismeerhvervet

Bæredygtig turisme

I projektet vil ansøger prøve at besvare spørgsmålet om, hvordan destinationsselskaber i Danmark strategisk kan arbejde med en udviklingsstrategi for turismeerhvervet, der fremmer samarbejde og måler effekten af en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig stedsudvikling i landdistrikterne....

Anne Thomas, Jonathan Lindahl, Jesper Manniche, Rikke Brandt Broegaard
Center for Landdistriktsforskning, Dansk Kyst- og Naturturisme, Danske Destinationer, Landdistriktspuljen (MBBL), Nordregio, VisitDenmark
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Rikke Brandt Broegaard

Imarksætteri på Bornholm. Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget? Case-notat 5

Hvordan bidrager nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget til landsbyers trivsel? Det er hovedspørgsmålet i projektet ”Landbruget og lokale værdikæder”, Dette case-notat beskriver og analyserer stedseffekterne af at et lokalt ’imarksætter’ projekt med fokus på såvel fødevareiværksætteri som oplevelsesøkonomi, økologi og tilflytning på ved Madkulturhuset ’Gaarden’ på Bornholm.

Rikke Brandt Broegaard

Udenlandsk institutionel investor: Ferupgård, Fynslund. Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget? Case-notat 1B

Hvordan bidrager nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget til landsbyers trivsel? Det er hovedspørgsmålet i projektet ”Landbruget og lokale værdikæder”. Dette case-notat beskriver og analyserer stedseffekterne af at en udenlandsk institutionel investor har købt en stor gård ved Fynslund ved Kolding og forpagtet den ud til en lokal, etableret landmand.

Rikke Brandt Broegaard

Udenlandsk institutionel investor: Fanefjord, Vestmøn. Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget? Case-notat 1A

Hvordan bidrager nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget til landsbyers trivsel? Det er hovedspørgsmålet i projektet ”Landbruget og lokale værdikæder”. Dette case-notat beskriver og analyserer stedseffekterne af, at en udenlandsk institutionel investor har købt en stor gård ved Fanefjord på Vestmøn og forpagtet den ud til en ung, lokal landmand uden egen jord.