Udgivelser

.

541 udgivelser
Øvrige

Turismens økonomiske betydning for Bornholm

Forfatter: Thomas Rafn. Rapportens hovedformål er at belyse, hvorledes og i hvilket omfang turismen direkte og indirekte påvirker den Bornholmske økonomi; herunder spørgsmålet, om turisme kan blive den økonomiske fremtid for øen? Foruden at resultaterne har almindelig samfundsmæssig interesse, er det hensigten at give turismens politiske beslutningstagere et realistisk billede af potentielle handlingsplaners samfundsmæssige konsekvenser.

1 53 54 55