Den imagemæssige og samfundsøkonomiske effekt af bison på Bornholm

Den imagemæssige og samfundsøkonomiske effekt af bison på Bornholm

Forfatter: Carl Henrik Marcussen.

Rapporten er udarbejdet efter opdrag af Naturstyrelsen, der i 2011 modtog en bevilling på 4 mio. kr. fra Villum Fonden (Velux Fonden) til et 5-årigt projekt om genindførelse af bison i Almindingen på Bornholm. Der blev udsat 7 voksne bisoner (6 bisonkøer og en bisontyr) i maj 2012 i et 200 ha stort indhegnet område i den statsejede del af Almindingen, der sammen med Paradisbakkerne udgør et af Danmarks største sammenhængende skovområder på over 6200 ha.

Formålet med projektet er at undersøge, hvilken betydning den europæiske bison har som en ny dimension i naturen for såvel turister som fastboende samt effekterne på beskæftigelse og økonomi. CRT har arbejdet ud fra følgende spørgsmål:

  • Hvilken betydning har bisonbestanden for Bornholms image som ferieø?
  • Hvor mange ekstra arbejdspladser skabes der gennem aktiviteten?  Hvor mange penge og hvor megen tid bruger turister på bison? Bruger turister flere penge og mere tid på Bornholm på grund af bison, eller fordeler de blot den samme pengesum og tiden på en anden måde end før?
  • Besøger danskerne hellere bison end at bruge de midler, de har til rådighed, på at rejse udenlands? Bruger udlændinge flere penge og mere tid på Bornholm, end de ellers ville have gjort, på grund af bison? Bruger udlændinge samlet set mere tid og flere penge i Danmark på grund af bison, eller prioriterer udlændingene blot forbrug af tid og penge anderledes, så forbruget reduceres tilsvarende andre steder?

Undersøgelsen er gennemført i efteråret 2015 og baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse med i alt 456 respondenter, observationer foretaget af CRT samt elektroniske trafiktællinger i bisonskoven foretaget af Naturstyrelsen.

Anne Thomas

Direktør, Bornholm, ledelse

Centrets daglige ledelse, strategi og bestyrelsesbetjening samt økonomistyring og personaleudvikling.

Mere fra samme projekt