Klar til Energiø Bornholm – supplerende erhvervs- og markedsanalyser

Klar til Energiø Bornholm – supplerende erhvervs- og markedsanalyser

Som led i at gøre Bornholm klar til Energiø er der gennemført en række konsulentanalyser, der har haft til formål at beskrive nogle af de forventede effekter af de kommende energiø-investeringer på Bornholm. Der forventes en især en øgning af beskæftigelse inden for: Bygge- og anlægssektor, Maskinindustri, Jern- og metal, Transport og godshåndtering, Operativ erhvervsservice, Detailhandel  samt Restauration og catering. Inden for disse brancher er der allerede i dag mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor anses det for sandsynligt, at en stor del af de nye beskæftigede vil skulle tiltrækkes fra det øvrige land og fra udlandet. Analysen skal skabe et overblik over, hvor de eksisterende bornholmske virksomheder indenfor hver af ovennævnte brancher står i forhold til udvikling af Energiø Bornholm, og deres muligheder for at byde ind på kommende opgaver. Analysen skal have fokus på virksomhedernes evne til at indgå på et meget konkurrencepræget marked med særligt fokus på at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Endvidere skal analysen indeholde konkrete forslag til, hvorledes virksomhederne kan understøttes indenfor de pågældende brancher i at blive klar til de kommende opgaver.

Udover rapporten er der i projektet også udarbejdet et baggrundsnotat med lokale udviklingserfaringer i Klintholm og Hvide Sande havne, som kan læses her:

Lokale udviklingserfaringer – Klintholm og Hvide Sande havne

 

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm, forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Jesper Manniche

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Cirkulær økonomi, innovation, vidensdynamikker samt fødevarer og oplevelsesøkonomi.

Karin Topsø Larsen

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Regional udvikling, uddannelsesplanlægning samt unges uddannelsesmobilitet.

Mere fra samme projekt