Københavns Lufthavns samfundsøkonomiske betydning

Københavns Lufthavns samfundsøkonomiske betydning

CRT har på initiativ fra Københavns Lufthavn opgjort den samfundsøkonomiske betydning af luftfart ved brug af CRT’s regionaløkonomiske model, SAM-K/LINE®. En væsentlig del af resultaterne er, at effekterne kan opgøres lokalt (for kommuner), mens de samtidig er sammenlignelige med de officielle, nationale tal for dansk økonomi (fx BNP, beskæftigelse, turismeregnskab) som er en iboende egenskab ved CRT’s regionaløkonomiske model.

Der har ikke siden 2016 været en officiel opdatering af dansk luftfarts samfundsøkonomiske betydning. Derfor har Københavns Lufthavn taget initiativ til at udvikle en helt ny opgørelsesmetode i samarbejde med CRT.

”Der har aldrig været tvivl om, at luftfarten og Københavns Lufthavn er en stærk drivkraft for vækst, velstand, beskæftigelse og turisme i Danmark. Men der har manglet en opdateret og mere valid opgørelse af hvordan og hvor meget. Det har vi nu,” siger Thomas Thessen, Cheføkonom i Københavns Lufthavn.

Se en nærmere beskrivelse af den ny opgørelsesmetode her:

”Methodology report: Calculating the socio-economic impact of Copenhagen Airport on the Danish economy with SAM-K/LINE®

Kathrine Lindeskov Johansen

Chefkonsulent, København, forskning & analyse, modelteamet

Faglig leder af processerne omkring samarbejde og udvikling af de samfundsøkonomiske modeller

Rasmus Vendelboe

Videnskabelig assistent, København, modelteamet

Økonomisk modellering, og databearbejdning til brug for analyser

Mere fra samme projekt