Kunsthåndværkernes Ø – erhvervs- og stedsudvikling hånd i hånd

Kunsthåndværkernes Ø – erhvervs- og stedsudvikling hånd i hånd

Projektet ”Kunsthåndværkernes Ø – erhvervs- og landdistriktsudvikling hånd i hånd” tager udgangspunkt i anbefalingerne fra rapporten ”Kommunernes Landdistriktsindsats” (Hedetoft og Broegaard, 2020) der bl.a. konkluderede, at der i praksis ofte er tale om en manglende koordinering af landdistrikts- og erhvervsfremmeindsatsen, og at den fremtidige kommunale landdistriktsindsats i større udstrækning også bør indeholde et element af erhvervsfremme og jobskabelse. Det primære sigte med projektet er kunsthåndværkervirksomhedernes faglige og økonomiske fortsatte udvikling, og sekundært er målet at kortlægge og formidle, hvorledes kunsthåndværkets samarbejder med andre aktører øver indflydelse på andre dele af lokalområdet, hvorved styrkelsen af kunsthåndværker ’klyngen’ samtidig styrker andre dele af det samlede landdistrikt, som Bornholm kan betragtes som. Det vil eksempelvis sige det gensidige samspil mellem kunsthåndværkerne og andre samfundssektorer som turisme- og fødevarevirksomheder, kulturinstitutioner og borgere på Bornholm.

Rikke Brandt Broegaard

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Forskning og analyse inden for landdistriktsudvikling, bæredygtighed, netværk, innovation og iværksætteri, borgerinddragelse og naturressourceforvaltning.

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm, forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.