Landdistrikternes evne til at producere faglært arbejdskraft

Landdistrikternes evne til at producere faglært arbejdskraft

Der mangler faglært arbejdskraft i Danmark – det gælder både i byerne og i landdistrikterne. Men faglærte er særligt vigtige på arbejdsmarkederne uden for de største byer. Her udgør de faglærte op mod 40% af den beskæftigede arbejdskraft, mens de i byerne udgør ca. 25%

Vi ved, at de videregående uddannelsessystemer skaber flyttestrømme mod de største byer, men vi ved meget lidt om, hvilke flyttemønstre erhvervsuddannelsessystemet skaber. Det er CRT derfor ved at undersøge.

Projektet er primært statistisk og gennemføres i perioden september 2018 til juli 2019 med støtte fra Landdistriktspuljens forskningsmidler.

Vi undersøger sammenhænge mellem elevernes bopæl som unge, erhvervsskolernes beliggenhed, praktikpladsens beliggenhed og efterfølgende bopæl og beskæftigelse. På den måde kan vi skabe ny viden, der kan kvalificere landdistrikternes kommuner og arbejdsmarkedsaktører til at udvikle indsatser og politikker, der øger deres muligheder for adgang til faglært arbejdskraft.

Projektet følges af en gruppe interessenter bestående af Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Bornholms Regionskommune og Landdistrikternes Fællesråd. Selve undersøgelsen afsluttes 30. juni 2019, og rapporten offentliggøres i august 2019.

Karin Topsø Larsen

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Regional udvikling, uddannelsesplanlægning samt unges uddannelsesmobilitet.

Jens Clausen

Chefkonsulent, København, forskning & analyse, modelteamet

Statistiske analyser samt udvikling, vedligehold og kvalitetssikring af databaser.

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm, forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Jonathan Lindahl

Specialkonsulent, København, forskning & analyse, modelteamet

Økonomisk modellering, databearbejdning og forskning i regional turisme- og miljøøkonomi.