Maker’s Island – midtvejs- og slutevaluering

Maker’s Island – midtvejs- og slutevaluering

Som opfølgning på Bornholms opnåelse af titlen som World Craft Region, blev Maker’s Island sekretariatet etableret for en tre-årig periode.  Midtvejs- og slutevalueringen har bl.a. til formål at give en status på (nogle af) de delmål, styregruppen formulerede ved etableringen, herunder udviklingen i kunsthåndværkervirksomhedernes omsætning. Midtvejsevalueringen ser også på effekten af Bornholm Craft Weeks (som den evaluerer umiddelbart efter første gennemførelse) samt udviklingen i nystartede virksomheder indenfor kunsthåndværkerområdet. Midtvejsevalueringen vil blive fulgt op af en slutevalueringsrapport ultimo 2022, der foruden de elementer, der er medtaget i midtvejsevalueringen, ser bredere på Maker’s Island-indsatsen.

Rikke Brandt Broegaard

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Forskning og analyse inden for landdistriktsudvikling, bæredygtighed, netværk, innovation og iværksætteri, borgerinddragelse og naturressourceforvaltning.

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm, forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Mere fra samme projekt