Maker’s Island – midtvejs- og slutevaluering

Maker’s Island – midtvejs- og slutevaluering

Som opfølgning på Bornholms opnåelse af titlen som World Craft Region, blev Maker’s Island sekretariatet etableret. CRT har evalueret perioden 2019-2022, med både midtvejs- og slutevaluering, samt en særskilt evaluering af eventen Bornholm Craft Weeks. Evalueringerne giver bl.a. en status på (nogle af) de delmål, styregruppen formulerede ved etableringen, herunder udviklingen indenfor jobskabelse, erhvervsindkomst og virksomhedsetablering indenfor kunsthåndværk; søgning til Det Kongelige Akademis Designskole på Bornholm, samt kunsthåndværkets synlighed og betydning for turismen. Evalueringen fremhæver det koordinerende sekretariat, den velfungerende styregruppe og kunsthåndværkernes stærke organisering og kollektive mindset som grundlæggende elementer i initiativets store succes.

Foruden slutevalueringen er der blevet produceret tre andre rapporter på dansk: En evalueringsrapport der går tæt på Bornholm Craft Weeks 2022; en midtvejsevaluering, der baserer sig på data til og med 2021 og trækker på såvel registerdata som interview- og spørgeskema-information, inklusive Bornholm Craft Weeks. Der er lavet en kort præsentation af de vigtigste pointer i CRTs OnePagerformat. Endelig er der lavet et kort summary på engelsk, udgivet separat. De forskellige udgivelser kan findes på de nedenstående links:

https://crt.dk/wp-content/uploads/Makers-Island-slutevaluering-2019_2022_.pdf

https://crt.dk/wp-content/uploads/Bornholm-Craft-Weeks-Evaluering-2022.pdf

https://crt.dk/wp-content/uploads/Makers-Island-Bornholm-Midtvejsevaluering-2021_.pdf

https://crt.dk/wp-content/uploads/Onepager-Bornholmsk-Kunsthaandvaerk_mar2023.pdf

https://crt.dk/wp-content/uploads/Short-summary-of-Makers-Island-evaluation-UK-1.pdf

 

 

Rikke Brandt Broegaard

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Forskning og analyse inden for landdistriktsudvikling, bæredygtighed, netværk, innovation og iværksætteri, borgerinddragelse og naturressourceforvaltning.

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm, forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Mere fra samme projekt