Medarbejdere

Jesper Manniche

Seniorforsker, Bornholm,forskning & analyse, ph.d.

Cirkulær økonomi, innovation, vidensdynamikker samt fødevarer og oplevelsesøkonomi.

Sådan beskriver Jesper sit arbejde

“Jeg arbejder primært med cirkulær økonomi, innovation og vidensdynamikker i virksomheder, netværk og klynger. Desuden beskæftiger jeg mig med fødevarer og oplevelsesøkonomi i landdistrikter samt regional- og landdistriktspolitik.

Jeg er en inkarneret forsker, der elsker teorier, begreber og data om den sociale verden og at skrive og fortælle om den. Jeg er særligt fascineret af forskelligheden af ”levede steder” og mangfoldigheden af mulige udviklingsveje. Jeg befinder mig bedst som en del af et kollektiv og sætter stor pris på mine kompetente kolleger.”

Seneste 3 projekter
2020 Turisme bæredygtig bæredygtig turisme miljø turisme turismeerhvervet

Bæredygtig turisme

I projektet vil ansøger prøve at besvare spørgsmålet om, hvordan destinationsselskaber i Danmark strategisk kan arbejde med en udviklingsstrategi for turismeerhvervet, der fremmer samarbejde og måler effekten af en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig stedsudvikling i landdistrikterne....

Anne Thomas, Jonathan Lindahl, Jesper Manniche, Rikke Brandt Broegaard
Center for Landdistriktsforskning, Dansk Kyst- og Naturturisme, Danske Destinationer, Landdistriktspuljen (MBBL), Nordregio, VisitDenmark
Læs mere
2019 Arbejdsmarked & uddannelse Afsluttet

Erhvervsmæssige styrkeområder

Forfatter: CRT og Iris Group. Kortlægning af erhvervsstyrker i dansk erhvervsliv. Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen, juni 2019. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal i 2019 udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats med virkning fra 2020. Et væsentligt element i strategien er at udpege 10-12 nationale styrkepositioner og et mindre antal spirende erhvervs- og teknologiområder, som klynge- og innovationsnetværksindsatsen […]...

Nino Javakhishvili-Larsen, Jens Clausen, Jesper Manniche, Irena Stefaniak
Erhvervsstyrelsen, IRIS Group
Læs mere
2018 Viden & innovation Afsluttet

Nordic Food Transistions

Nordic Food Transitions Towards a territorialized action space for food and rural development, 1st Edition, Routledge Bogens formål er at undersøge en potentiel transition i fødevaremarkedet i de nordiske lande. Forskere fra forskellige videnskabelige discipliner undersøger gennem seks kapitler ændringer og innovation i fødevaresektoren i Danmark, Sverige og Norge. Derudover diskuterer et introducerende kapitel analysernes […]...

Jesper Manniche
Center for Regional- og Turismeforskning, Oslo Universitet
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Jesper Manniche, Anders Hedetoft

Analyse af godsfragt til og fra Bornholm

Rapporten undersøger de bornholmske virksomheders faktiske fragtmængder og -udgifter i perioden fra 2014 (før de forøgede fragttilskud) frem til ultimo 2019, og hvorvidt de bornholmske fragtkøbere (det bornholmske erhvervsliv i bred forstand) har fået lavere fragtpriser siden indførelse af det forhøjede statstilskud til færgefragt til og fra Bornholm.

Jesper Manniche, Anders Hedetoft

Adfærdsudfordringer, muligheder og gevinster ved øget genbrug af byggematerialer på Bornholm.

Denne anden delrapport fra BYG360⁰ projektet har til formål at undersøge de kvalitative aspekter af udfordringerne og mulighederne, forbundet med øget genbrug af byggematerialer på Bornholm herunder vedrørende økonomi, forsyningskæder, lovgivning, kultur o.a. Rapporten belyser mere specifikt følgende: • erfaringer og konklusioner fra relevante rapporter og analyser om genbrug og genanvendelse af byggematerialer fra andre […]

Jesper Manniche, Anders Hedetoft

Bygninger, byggeri og byggesektor på Bornholm – Potentialer for genbrug.

Denne første delrapport fra BYG360⁰ projektet har til formål at skabe et talbaseret, kvantitativt overblik over bygningsbestanden, byggeriet og bygge- og anlægsbranchen på Bornholm. Rapporten belyser især strukturelle kendetegn ved bygningsbestanden og byggeriet på Bornholm, sammenlignet med andre dele af landet, og på baggrund af disse overordnede karakteristika diskuterer den forudsætninger og barrierer for øget […]