Medarbejdere

Vi er 25 medarbejdere som du her kan møde

Jesper Manniche

Seniorforsker, Bornholm,forskning & analyse, ph.d.

Cirkulær økonomi, innovation, vidensdynamikker samt fødevarer og oplevelsesøkonomi.

Sådan beskriver Jesper sit arbejde

“Jeg arbejder primært med cirkulær økonomi, innovation og vidensdynamikker i virksomheder, netværk og klynger. Desuden beskæftiger jeg mig med fødevarer og oplevelsesøkonomi i landdistrikter samt regional- og landdistriktspolitik.

Jeg er en inkarneret forsker, der elsker teorier, begreber og data om den sociale verden og at skrive og fortælle om den. Jeg er særligt fascineret af forskelligheden af ”levede steder” og mangfoldigheden af mulige udviklingsveje. Jeg befinder mig bedst som en del af et kollektiv og sætter stor pris på mine kompetente kolleger.”

Seneste 3 projekter
2018 Viden & innovation Afsluttet

Nordic Food Transistions

Nordic Food Transitions Towards a territorialized action space for food and rural development, 1st Edition, Routledge Bogens formål er at undersøge en potentiel transition i fødevaremarkedet i de nordiske lande. Forskere fra forskellige videnskabelige discipliner undersøger gennem seks kapitler ændringer og innovation i fødevaresektoren i Danmark, Sverige og Norge. Derudover diskuterer et introducerende kapitel analysernes […]...

Jesper Manniche
Center for Regional- og Turismeforskning, Oslo Universitet
Læs mere
2018 Arbejdsmarked & uddannelse Afsluttet

Erhvervsanalyse for Bornholm

Forfattere: Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen og Lene Havtorn Larsen Analysen har til formål at afdække det bornholmske erhvervslivs generelle udvikling i de seneste år og undersøge specielt de mere succesfulde virksomheders aktiviteter og ressourcer mht. strategisk udvikling (innovation, kompetenceudvikling, kapitalfremskaffelse), herunder de muligheder og udfordringer disse virksomheder har mødt. Hvad har Bornholms Regionskommune […]...

Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen, Lene Havtorn Larsen
Bornholms Regionskommune, Bornholms Vækstforum
Læs mere
2018 Viden & innovation Afsluttet

Nordic fisheries at a crossroad

Forfattere:  Johan Hultman, Emil Bæk Holland, Filippa Säwe, Salmi Pekka, Jesper Manniche og Jeppe Høst I denne rapport undersøger vi potentialerne for en differentieret tilgang til udvikling af nordisk fiskeri. Det vil sige en tilgang, der tager højde for forskellige udviklingslogikker, der sætter nye udviklingsmål – særligt for små og kystnære fiskere. De nye udviklingsmål […]...

Jesper Manniche
Nordisk Ministerråd
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Jesper Manniche, Karin Topsø Larsen

Destination: en cirkulær økonomi

Præsentation på konference d. 16. maj 2019 i København arrangeret af RUC og INVIO/Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Fremtidslaborarium: Turismens bidrag til den cirkulære økonomi.

Jesper Manniche

Transition system perspectives on a circular tourism economy

Præsentation ved Unido Conference, “Circular Tourism in South East Europe”, Ljubljana, 8. maj 2018.

Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen, Lene Havtorn Larsen

Sammenfatning: Erhvervsanalyse Bornholm – notat

Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum står over for en ny strategiperiode. I den anledning har Bornholms Regionskommune efterlyst en opdateret indsigt i erhvervsudviklingen på Bornholm. Bornholm oplever i disse år en positiv erhvervs- og befolkningsudvikling. Umiddelbart er der imidlertid ikke noget, der tyder på, at den bornholmske beskæftigelsesudvikling har været mere positiv end i landet […]