Medarbejdere

Jesper Manniche

Seniorforsker, Bornholm,forskning & analyse, ph.d.

Cirkulær økonomi, innovation, vidensdynamikker samt fødevarer og oplevelsesøkonomi.

Sådan beskriver Jesper sit arbejde

“Jeg arbejder primært med cirkulær økonomi, innovation og vidensdynamikker i virksomheder, netværk og klynger. Desuden beskæftiger jeg mig med fødevarer og oplevelsesøkonomi i landdistrikter samt regional- og landdistriktspolitik.

Jeg er en inkarneret forsker, der elsker teorier, begreber og data om den sociale verden og at skrive og fortælle om den. Jeg er særligt fascineret af forskelligheden af ”levede steder” og mangfoldigheden af mulige udviklingsveje. Jeg befinder mig bedst som en del af et kollektiv og sætter stor pris på mine kompetente kolleger.”

Seneste 3 projekter
2019 Arbejdsmarked & uddannelse Afsluttet

Erhvervsmæssige styrkeområder

Forfatter: CRT og Iris Group. Kortlægning af erhvervsstyrker i dansk erhvervsliv. Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen, juni 2019. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal i 2019 udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats med virkning fra 2020. Et væsentligt element i strategien er at udpege 10-12 nationale styrkepositioner og et mindre antal spirende erhvervs- og teknologiområder, som klynge- og innovationsnetværksindsatsen […]...

Nino Javakhishvili-Larsen, Jens Clausen, Jesper Manniche, Irena Stefaniak
Erhvervsstyrelsen, IRIS Group
Læs mere
2018 Viden & innovation Afsluttet

Nordic Food Transistions

Nordic Food Transitions Towards a territorialized action space for food and rural development, 1st Edition, Routledge Bogens formål er at undersøge en potentiel transition i fødevaremarkedet i de nordiske lande. Forskere fra forskellige videnskabelige discipliner undersøger gennem seks kapitler ændringer og innovation i fødevaresektoren i Danmark, Sverige og Norge. Derudover diskuterer et introducerende kapitel analysernes […]...

Jesper Manniche
Center for Regional- og Turismeforskning, Oslo Universitet
Læs mere
2018 Arbejdsmarked & uddannelse Afsluttet

Erhvervsanalyse for Bornholm

Forfattere: Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Carl Henrik Marcussen og Lene Havtorn Larsen Analysen har til formål at afdække det bornholmske erhvervslivs generelle udvikling i de seneste år og undersøge specielt de mere succesfulde virksomheders aktiviteter og ressourcer mht. strategisk udvikling (innovation, kompetenceudvikling, kapitalfremskaffelse), herunder de muligheder og udfordringer disse virksomheder har mødt. Hvad har Bornholms Regionskommune […]...

Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Lene Havtorn Larsen
Bornholms Regionskommune, Bornholms Vækstforum
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Jesper Manniche, Øvrige

Certificering af bæredygtig outdoorturisme i Norden

Forfattere: Lene Feldthus Andersen, Jesper Manniche og Berit C. Kaae. Denne rapport om outdoorturismen i fem nordiske småsamfund sammenfatter resultaterne af et projekt, udført for Småsamfundsgruppen, som er en undergruppe til arbejdsgruppen for Nordisk Cirkulær Økonomi (NCE) under Nordisk Ministerråd. Projektet er gennemført i 2018 af Center for Regional- og Turismeforskning samt Københavns Universitet. Projektets […]

Jesper Manniche, Karin Topsø Larsen

Promotion of the Circular Economy in Tourism – Experiences and Recommendations from the CIRTOINNO Project

The purpose of this report is to present partners’ experiences from the varying activities accomplished in the South Baltic Interreg-project, CIRTOINNO, regarding the needs, interests and barriers of tourism SMEs in implementing CE ideas in their daily operations, and on this basis. The purpose is also to elaborate recommendations for possible initiatives and policies for […]

Jesper Manniche, Karin Topsø Larsen, Rikke Brandt Broegaard, Øvrige

Destination: A circular tourism economy

Forfattere: Jesper Manniche, Karin Topsø Larsen, Rikke Brandt Broegaard og Emil Bæk Holland. This Handbook is the result of work carried out in Work Package 3 in the Interreg South Baltic innovation project, CIRTOINNO. The CIRTOINNO project aims to increase the innovativeness of small and medium-sized enterprises (SMEs) within the tourism sector by supporting the […]