Medarbejdere

Jesper Manniche

Seniorforsker, Bornholm,forskning & analyse, ph.d.

Cirkulær økonomi, innovation, vidensdynamikker samt fødevarer og oplevelsesøkonomi.

Sådan beskriver Jesper sit arbejde

“Jeg arbejder primært med cirkulær økonomi, innovation og vidensdynamikker i virksomheder, netværk og klynger. Desuden beskæftiger jeg mig med fødevarer og oplevelsesøkonomi i landdistrikter samt regional- og landdistriktspolitik.

Jeg er en inkarneret forsker, der elsker teorier, begreber og data om den sociale verden og at skrive og fortælle om den. Jeg er særligt fascineret af forskelligheden af ”levede steder” og mangfoldigheden af mulige udviklingsveje. Jeg befinder mig bedst som en del af et kollektiv og sætter stor pris på mine kompetente kolleger.”

Seneste 3 projekter
2022, 2023 Viden & innovation Bornholm Erhvervsudvikling Grøn Energi

CRT skal udpege potentialet for lokalsamfundet i projektet Nationalt Center for Grøn Energi

27 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse til Bornholm skal gøre øen til nationalt knudepunkt for viden om grøn energi, udvikling af teknologi, innovation, bæredygtighed og en pioner inden for grøn erhvervsudvikling. CRT’s opgave bliver undervejs at udføre en række analyser og vi ansætter samtidig en forsker/konsulent til arbejdet. Lokal forankring: Det er et mål at […]...

Anne Thomas, Karin Topsø Larsen, Jesper Manniche, Anders Hedetoft, Josias Lindahl
Bornholms Regionskommune, Danmarks Tekniske Universitet, Gate 21
Læs mere
2021, 2022 Arbejdsmarked & uddannelse Arbejdsmarked Erhvervsudvikling Faglærte Kvalificeret arbejdskraft

Arbejdsmarkeder og arbejdskraft i landdistrikterne

Projektet tager udgangspunkt i den stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft set fra et landdistriktsperspektiv og undersøger sammenhænge mellem forskellige landdistrikters særlige arbejdsmarkedskontekster og arbejdskraftens differentierede mobilitetsmønstre. Vi er særligt interesseret i at skabe ny viden om, hvor gode landdistrikternes arbejdsmarkeder er til at fastholde egen arbejdskraft og deres evne til at absorbere den tilstedeværende arbejdskraft, […]...

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Josias Lindahl
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
2022 Netværk & lokalsamfund Bornholm miljø

Lokale udviklingsplaner for bornholmske byer og lokalsamfund

Projektet handler om at udvikle en Lokal Udviklingsplan (LUP) for hver af de fire lokalsamfund Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø, der alle er med i Firkløver-klyngen, samt en skabelon med en metode for, hvordan tilsvarende udviklingsplaner kan laves for andre lokalsamfund på Bornholm. Udviklingsplanerne er udarbejdet af CRT gennem inddragelse af lokale borgere og foreninger […]...

Jesper Manniche, Privat: Lene Havtorn Larsen
Bornholms Regionskommune
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Jesper Manniche

Circular Economy, Transformative Tourism and the role of place and context – Examples from the island of Bornholm

Præsentationen var en lektion i University of Las Palmas/Gran Canaria’s master kursus om Circular Economy in Isolated Territories, koordineret af Raúl García Brink, Aridane González González og Julia Martinez Cabrera. Ca. 20 studerende og fem forskere deltog. Præsentationen førte til mange spørgsmål fra deltagerne, især vedrørende udfordringer i bæredygtighedsomstillingen på Bornholm og i Danmark generelt.

Privat: Lene Havtorn Larsen, Jesper Manniche

Lokal udviklingsplan for bornholmske byer og lokalsamfund – skabelon

Dette er en skabelon og en metode for udarbejdelsen af Lokale Udviklingsplaner for mindre lokalsamfund og byer på Bornholm (og andre steder) gennem inddragelse af lokale borgere og foreninger. Skabelonen tager afsæt i CRT’s arbejde med at udvikle LUP’er for de fire lokalsamfund Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø. Projektet har været finansieret af Bornholms Regionskommune.

Jesper Manniche, Privat: Lene Havtorn Larsen

Lokal udviklingsplan for Aarsballe

Dette er en plan for Aarsballe udarbejdet efter skabelonen Lokale Udviklingsplaner for mindre lokalsamfund og byer på Bornholm (og andre steder) gennem inddragelse af lokale borgere og foreninger. Skabelonen tager afsæt i CRT’s arbejde med at udvikle LUP’er for de fire lokalsamfund Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø. Projektet har været finansieret af Bornholms Regionskommune.