Udgivelser

.

516 udgivelser
Anders Hedetoft, Josias Lindahl

Potentiale for selvforsyning med protein til den animalske landbrugsproduktion på Bornholm

Formålet er at belyse de forventede samfunds- og lokaløkonomiske konsekvenser af en øget lokal proteinproduktion i den animalske sektor på Bornholm. Da der er en relativ intensiv svineproduktion på Bornholm, kan en markant omlægning af proteinforsyningen ikke gennemføres uden en væsentlig reduktion af produktionsomfanget. Dette vil medføre et markant tab af værditilvækst og arbejdspladser.

Jesper Manniche, Lene Havtorn Larsen

Lokal udviklingsplan for bornholmske byer og lokalsamfund – skabelon

Dette er en skabelon og en metode for udarbejdelsen af Lokale Udviklingsplaner for mindre lokalsamfund og byer på Bornholm (og andre steder) gennem inddragelse af lokale borgere og foreninger. Skabelonen tager afsæt i CRT’s arbejde med at udvikle LUP’er for de fire lokalsamfund Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø. Projektet har været finansieret af Bornholms Regionskommune.

Jesper Manniche, Lene Havtorn Larsen

Lokal udviklingsplan for Aarsballe

Dette er en plan for Aarsballe udarbejdet efter skabelonen Lokale Udviklingsplaner for mindre lokalsamfund og byer på Bornholm (og andre steder) gennem inddragelse af lokale borgere og foreninger. Skabelonen tager afsæt i CRT’s arbejde med at udvikle LUP’er for de fire lokalsamfund Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø. Projektet har været finansieret af Bornholms Regionskommune.

Jesper Manniche, Lene Havtorn Larsen

Lokal udviklingsplan for Rø

Dette er en plan for Rø udarbejdet efter skabelonen Lokale Udviklingsplaner for mindre lokalsamfund og byer på Bornholm (og andre steder) gennem inddragelse af lokale borgere og foreninger. Skabelonen tager afsæt i CRT’s arbejde med at udvikle LUP’er for de fire lokalsamfund Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø. Projektet har været finansieret af Bornholms Regionskommune.

Jesper Manniche, Lene Havtorn Larsen

Lokal udviklingsplan for Klemensker

Dette er en plan for Klemensker udarbejdet efter skabelonen Lokale Udviklingsplaner for mindre lokalsamfund og byer på Bornholm (og andre steder) gennem inddragelse af lokale borgere og foreninger. Skabelonen tager afsæt i CRT’s arbejde med at udvikle LUP’er for de fire lokalsamfund Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø. Projektet har været finansieret af Bornholms Regionskommune.

Jesper Manniche, Lene Havtorn Larsen

Lokal udviklingsplan for Nyker

Dette er en plan for Nyker udarbejdet efter skabelonen Lokale Udviklingsplaner for mindre lokalsamfund og byer på Bornholm (og andre steder) gennem inddragelse af lokale borgere og foreninger. Skabelonen tager afsæt i CRT’s arbejde med at udvikle LUP’er for de fire lokalsamfund Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø. Projektet har været finansieret af Bornholms Regionskommune.

Karin Topsø Larsen

Projekt Faglært er Fedt: Baselineanalyse og midtvejsanbefalinger

Projekt Faglært er Fedt, der ledes af Business Center Bornholm, arbejder for at flere unge skal blive faglærte. CRT laver løbende analyser for og dokumentation af projektet. I denne baselineanalyse vurderer seniorforsker Karin Topsø Larsen hvilke centrale målgrupper og indsatser projektet bør satse på. Notatet indeholder også en fremskrivning af de faglærtes arbejdsmarked på Bornholm.

Lene Havtorn Larsen

Vores Kvarter – Svenskehusene i Nexø

Svenskehus-kvarteret er et helt særligt kulturmiljø i Nexø. Rapporten ‘Vores Kvarter’ er udarbejdet af CRT for Bornholms Regionskommune og Realdania. Projektet er en del af et større projekt i henholdsvis Assens, Vejle og Nexø. Formålet er at styrke fællesskaber og stedsidentitet ved at engagere nye aktører i den historiske og nyere tids bygningskultur.

Anne Thomas

Nationalparker giver flere endagsturister

Potentialet af Nationalpark Kongernes Nordsjælland hænger i høj grad sammen med muligheden for at tiltrække endagsturister. Omregnet vil de fem omgivende kommuner i Nordsjælland kunne forvente en årlig bruttotilvækst på 33 millioner kroner på baggrund af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.  

Anne Thomas, Anders Hedetoft, Josias Lindahl

Nationalpark Kongernes Nordsjællands betydning for turisme- og oplevelsesøkonomien

Analyse og opstilling af modelapparat, der kan estimere Nationalpark Kongernes Nordsjællands betydning for turisme- og oplevelsesøkonomien. Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan forvente en årlig bruttotilvækst på 33 millioner kroner ved en øgning på cirka 25 % i de danske endagsturister. Men det kræver, at der arbejdes aktivt med aktiviteter i Nationalparken.

1 2 3 52