Udgivelser

.

178 udgivelser
Carl Henrik Marcussen

Aspects of tourism on Bornholm

Præsentation ved seminar for 30 studerende og lektorer fra Göteborgs Universitet d. 9. april 2019 hos CRT i Nexø.

Carl Henrik Marcussen

Friluftsaktiviteter blandt turister i danske kystområder

Notatet indgår som en del af projekt InnoCoast, WP1 – Naturbaseret Turisme og gennemgår friluftsaktiviteter blandt turister i danske kystområder.

Jie Zhang

Documentation on Regional Tourism Satellite Accounts in Denmark

Rapporten er en revideret udgave af RTSA-rapporten af Zhang, 2005. Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) og VisitDenmark har revideret rapporten for det danske turismesatellitregnskab (TSA), et projekt, der startede i 2005. Formålet med rapporten er metodisk dokumentation for udvikling af den danske RTSA. Den dokumenterer datakilderne og metoderne til udarbejdelse af TSA-statistikker. TSA-statistikken består […]

Jie Zhang, Nino Javakhishvili-Larsen

Regional economic effect of coastal and maritime tourism in Denmark

Forfattere: Anne-Mette Nielsen, Jie Zhang og Nino Javakhishvili-Larsen Kyst- og søfartsturisme tegner sig for 37% af de samlede turismeindtægter i Danmark. Indtil nu har analyse af kyst- og søfartsturismen på nationalt niveau været udfordrende, fordi der er mangel på tilgængelige data inden for området. Derfor har vi nu udviklet en dansk kystturismemodel (DCTM). DCTM er […]

Nino Javakhishvili-Larsen

Fremskrivningsnotat, december 2018

Forfattere: Nino, Javakhishvili-Larsen, Tobias F. Rasmusson og Anne-Mette Nielsen. Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE (basisversionen_dec2018) på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi fra dec2018.

Karin Topsø Larsen, Rikke Brandt Broegaard, Lene Havtorn Larsen

Nye stemmer i landdistrikterne

Forskningsprojektet er gennemført i perioden september 2017 til november 2018. Projektet har især søgt at gøre op med to gængse forståelser: 1) at til- og fraflytning fra landdistrikter er envejs-processer, der enten er et tab eller en gevinst for landdistriktet og 2) at landdistrikter er perifere, relativt uforbundne steder, hvis human kapital eller menneskelige ressourcer […]

Karin Topsø Larsen, Lene Havtorn Larsen, Rikke Brandt Broegaard

Sammenfatning: Nye stemmer i landdistrikterne

Dette er en sammenfatning af et forskningsprojekt der blev gennemført i perioden september 2017 til november 2018. Projektet har især søgt at gøre op med to gængse forståelser: 1) at til- og fraflytning fra landdistrikter er envejs-processer, der enten er et tab eller en gevinst for landdistriktet og 2) at landdistrikter er perifere, relativt uforbundne […]

Karin Topsø Larsen

Mit hjem er hvor mit hjerte er – Fraflyttede unges aktive yderområder

Projektet ser på unge fraflyttede med nye øjne. Hvordan udgør de en stedbunden ressource for yderområder som Bornholm?

Lene Havtorn Larsen

Ud over kanten – potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17

Forfattere: Anja Bach-Jensen, Tage Petersen og Lene Rømer (Havtorn Larsen). Potentialeplanen er udarbejdet i forlængelse af Bornholms turismestrategi og nedsættelsen af en koordinationsgruppe, der fik til opgave at prioritere potentielle forretningsområder for Bornholms turisme. Rapporten er udarbejdet som en del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme under Videncenter for Kystturisme. Her er Allinge-Sandvig udset som én ud […]

Nino Javakhishvili-Larsen, Jie Zhang

Mødemarkedets økonomiske betydning i Danmark 2017

Denne rapporte præsenterer ny viden om mødemarkedets økonomiske betydning i 2017 og er en opdatering af en tilsvarende analyse fra 2012, som byggede på data fra 2010 og 2011. CRT har beregnet de afledte økonomiske effekter af mødeturismen i Danmark ved hjælp af Den regionale model for mødeturismen (SAM-K/LINE®_MØBBE/RTSA18). Analysen af mødemarkedets økonomiske betydning har […]

1 2 3 18