Udgivelser

.

460 udgivelser
Carl Henrik Marcussen

Selected results – Biking South Baltic: Bicycle survey results 2018

Præsenteret ved konference i Gdańsk ved The Office of the Marshal of the PomorskieVoivodeship, 8. october 2019.

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Jens Clausen, Jonathan Lindahl, Julie Bennedbæk

Sammenfatning: Landdistrikternes adgang til faglært arbejdskraft

Sammenfatning af undersøgelsen Landdistrikternes adgang til faglært arbejdskraft finansieret af Erhvervsministeriets Landdistriktspulje under puljen for forsknings- og informationsprojekter.

Laura Virtanen, Nino Javakhishvili-Larsen

SAM-K/LINE®_RHSA: Regional Economic Model for Healthcare and Labour Market

Healthcare economic extension of SAM-K/LINE®, version 2018. This technical documentation explains the RHSA extension of SAM-K/LINE® in detail – its data input, model structure, outputs and theoretical fundamentals.

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Jens Clausen, Jonathan Lindahl, Julie Bennedbæk

Landdistrikternes adgang til faglært arbejdskraft

Erhvervsuddannelsessystemets mobilitetsmønstre i Danmark. Rapporten sætter fokus på de geografiske aspekter ved erhvervsuddannelserne og ved de aktuelle udfordringer med at sikre de forskellige dele af landet adgang til faglært arbejdskraft. Undersøgelsen er finansieret af Erhvervsministeriets Landdistriktspulje under puljen for forsknings- og informationsprojekter og er gennemført i perioden september 2018 til august 2019.

Carl Henrik Marcussen

Hammershus Besøgscenter – tilfredshedsundersøgelse 2019

Nærværende undersøgelse af tilfredsheden med Hammershus Besøgscenter og nærområdet omkring besøgscenteret er efter opdrag fra Naturstyrelsen Bornholm gennemført i perioden 26. juni til 8. juli 2019. Der blev på 12 eftermiddage mellem kl. 13 og 19, med hovedvægten omkring kl. 15.45, gennemført 210 interviews på baggrund af spørgeskema på dansk og engelsk. I alt 30% […]

Karin Topsø Larsen, Lene Havtorn Larsen, Rikke Brandt Broegaard

Policy brief: Nye stemmer i landdistrikterne

Dette policy brief er udarbejdet i forbindelse med en event på Folkemødet, juni 2019. Publikationen er en kort sammenfatning af forskningsprojektet “Nye stemmer i landdistrikterne”, der blev gennemført i perioden september 2017 til november 2018.

Carl Henrik Marcussen

Trolling og lystfiskeri på Bornholm

Både trolling og lystfiskeri er aktiviteter for både fastboende og turister. Værdien af friluftsaktiviteter for borgere og tilrejsende turister kan bl.a. måles ud fra, hvor mange timer disse gruppe vælger at bruge på fx lystfiskeri og trolling. Hertil kommer, at man kan måle det i forbrug af penge. Her er væsentlige sondringer: Fastboende/tilrejsende, tilrejsende danskere/udlændinge. […]

Anders Hedetoft, Jesper Manniche

Produktion, distribution og forbrug af fødevarer i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Madfællesskabet ønsker viden om potentialet for at skabe en større grad af sammenhæng mel-lem Københavns og hovedstadsområdets fødevareforbrug og produktion. For at kunne belyse potentialer for et øget lokalt forbrug af lokalt producerede fødevarer, kræver det bl.a. en øget viden om den sjællandske fødevareproduktions omfang og rumlige organisering.

Carl Henrik Marcussen, Øvrige

Turismens betydning for Bornholm

Forfattere: Carl Henrik Marcussen og Lene Feldthus Andersen. Præsentation givet i forbindelse med Folkemødet søndag d. 16. juni 2019.

Nino Javakhishvili-Larsen, Øvrige

Erhvervsmæssige styrkeområder

Forfatter: Bjerg, Jens*, Bjerge, B.*, Jensen, D.B.*, Javakhishvili-Larsen, N., Clausen, J. og Manniche, J. * IRIS Group Kortlægning af erhvervsstyrker i dansk erhvervsliv. Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen, juni 2019.

1 2 3 46