Udgivelser

.

527 udgivelser
Anders Hedetoft, Andreas Skriver Hansen, Josias Lindahl, Jacob Nørregård Rasmussen, Gitte Hvidkær Marschner

Socioøkonomisk analyse. Lokaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter på Bornholm i forbindelse med Energiø Bornholm

Rapporten belyser de lokaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter, der kan opstå på Bornholm med investeringen i Energiø Bornholm – både etablering og drift af den kommende energiø (havvindmøllepark og landanlæg) og ved etablering og drift af et eventuelt kommende PtX-anlæg på Bornholm. Andre afledte erhvervseffekter belyses desuden kvalitativt.

Anders Hedetoft, Andreas Skriver Hansen, Josias Lindahl, Jacob Nørregård Rasmussen, Gitte Hvidkær Marschner

Socioøkonomisk analyse – pixiudgave. Lokaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter på Bornholm i forbindelse med Energiø Bornholm

Dette notat udarbejdet af CRT er en forkortet udgave af en analyse af lokaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter, der kan opstå på Bornholm i forbindelse med investeringen i den kommende Energiø Bornholm. Analysen indgår som en del af afrapporteringen i projektet Nationalt Center for Grøn Energi (NCfGE), som er et udviklingsprojekt bevilget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og […]

Jesper Manniche, Andreas Skriver Hansen

Testø Bornholm 2.0 – pixiudgave. Mulige perspektiver for en videreudvikling af Bornholm som test- og udviklingsmiljø for grøn energi og teknologi

Notatet er en forkortet udgave af en rapport om perspektiver for Bornholm som  udviklingsmiljø for grøn energiteknologi, der opstår med realiseringen af Energiø Bornholm. Rapporten undersøger baggrunden, erfaringerne og forudsætningerne på Bornholm for at videreudvikle sig til Testø 2.0 og opsamler erfaringerne fra energiteknologiske udviklingsmiljøer i Esbjerg og Skive.

Jesper Manniche, Andreas Skriver Hansen

Testø Bornholm 2.0. Mulige perspektiver for en videreudvikling af Bornholm som test- og udviklingsmiljø for grøn energi og teknologi

Rapporten beskriver de mulige perspektiver for Bornholm som et udviklingsmiljø for grøn energiteknologi, der opstår med realiseringen af Energiø Bornholm. Rapporten undersøger baggrunden, erfaringerne og forudsætningerne på Bornholm for at videreudvikle sig til Testø 2.0 og opsamler erfaringerne fra energiteknologiske udviklingsmiljøer i Esbjerg og Skive.

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft

Bornholms kunsthåndværk: Verdensklasse og vækstmotor

Denne CRT-OnePager præsenterer hovedkonklusionerne fra evalueringen af Maker’s Island Bornholm. Maker’s Island indsatsen har nået dens ambitiøse mål. Det gælder indenfor jobskabelse, virksomhedsetablering og erhvervsindkomst, og antallet af ansøgere til Det Kongelige Akademi’s Designskole på Bornholm. Kunsthåndværket er blevet meget mere synligt og også for øens turisme har det en stor og stigende betydning.

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft, Bornholm Craft Weeks. Evaluering 2022

Bornholm Craft Weeks. Evaluering 2022

Kunsthåndværkerarrangementet Bornholm Craft Weeks blev i 2022 gennemført for anden gang i et samarbejde mellem Maker’s Island Bornholm, Destination Bornholm og en lang række kunsthåndværkere og kulturinstitutioner på øen. Rapporten evaluerer begivenheden som fælles ramme for formidlings- og markedsføringsaktiviteter og præsenterer andre effekter af arrangementet, som fx innovation indenfor formidling og forretningsudvikling.

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft

Slutevaluering Maker’s Island Bornholm 2019 – 2022

Rapporten sammenfatter effekter af Maker’s Island Bornholm indsatsen gennem analyser af udvikling i jobskabelse, virksomhedsetablering og erhvervsindkomst. Yderligere analyseres udviklingen i ansøgere til Det Kongelge Akademi’s Designskole på Bornholm og skolens tiltrækning af nye borgere til øen. Kunsthåndværkets stigende synlighed og  anerkendelse fra lokalt til international niveau analyseres, ligesom dets stigende betydning for øens turisme.

Anders Hedetoft

SWOT Bornholm. Hvad lever Bornholm af?

Analysen er udarbejdet på foranledning af LAG-Bornholm og skal tjene som et af udgangspunkterne for den kommende udviklingsstrategi for LAG-Bornholm for 2023 – 2027. Analysen tegner et billede af Bornholms erhvervsmæssige styrker og svagheder og vurderer trusler og muligheder for den bornholmske økonomi og beskæftigelse. Analysen bygger bl.a. på interview med en række centrale aktører.

Anders Hedetoft, Rikke Brandt Broegaard

Evaluering af LAG/FLAG-Bornholm. Programperiode 2015 – 2021

Formålet med evalueringen har været at indsamle projektholdernes oplevelse af processen og vurdere de afledte effekter af LAG-indsatsen. Evalueringen skal tjene som inspiration ved tilrettelæggelsen af LAG-indsatsen i den kommende programperiode. I forhold til tidligere har der været større fokus på erhvervsudvikling, jobskabelse og støtte til enkeltvirksomheder. Dette strategiske skifte er ganske velimplementeret på Bornholm.

Jesper Manniche

Circular Economy, Transformative Tourism and the role of place and context – Examples from the island of Bornholm

Præsentationen var en lektion i University of Las Palmas/Gran Canaria’s master kursus om Circular Economy in Isolated Territories, koordineret af Raúl García Brink, Aridane González González og Julia Martinez Cabrera. Ca. 20 studerende og fem forskere deltog. Præsentationen førte til mange spørgsmål fra deltagerne, især vedrørende udfordringer i bæredygtighedsomstillingen på Bornholm og i Danmark generelt.

1 2 3 53