Udgivelser

.

541 udgivelser
Karin Topsø Larsen, Jesper Manniche, Anders Hedetoft

Arbejdsmarkeder og arbejdskraft i danske landdistrikter

Forskningsrapport, der præsenterer resultaterne fra projektet `Arbejdsmarkeder og arbejdskraft i landdistrikterne´. Forskningsprojektets formål var at undersøge, om der er et særligt `landdistriktsperspektiv´ i rekruttering, tilknytning og fastholdelse af arbejdskraft i en situation med mangel på arbejdskraft på landsplan. Undersøgelsen anvender både kvantitative registerdata-baserede analyser og kvalitative analyser af interviewbaseret data. Projektet er finansieret af Landdistriktspuljens […]

Anders Hedetoft, Andreas Skriver Hansen, Josias Lindahl, Jacob Nørregård Rasmussen, Gitte Hvidkær Marschner

Socioøkonomisk analyse – pixiudgave. Lokaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter på Bornholm i forbindelse med Energiø Bornholm

Dette notat udarbejdet af CRT er en forkortet udgave af en analyse af lokaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter, der kan opstå på Bornholm i forbindelse med investeringen i den kommende Energiø Bornholm. Analysen indgår som en del af afrapporteringen i projektet Nationalt Center for Grøn Energi (NCfGE), som er et udviklingsprojekt bevilget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og […]

Anders Hedetoft, Andreas Skriver Hansen, Josias Lindahl, Jacob Nørregård Rasmussen, Gitte Hvidkær Marschner

Socioøkonomisk analyse. Lokaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter på Bornholm i forbindelse med Energiø Bornholm

Rapporten belyser de lokaløkonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter, der kan opstå på Bornholm med investeringen i Energiø Bornholm – både etablering og drift af den kommende energiø (havvindmøllepark og landanlæg) og ved etablering og drift af et eventuelt kommende PtX-anlæg på Bornholm. Andre afledte erhvervseffekter belyses desuden kvalitativt.

Jesper Manniche, Andreas Skriver Hansen

Testø Bornholm 2.0 – pixiudgave. Mulige perspektiver for en videreudvikling af Bornholm som test- og udviklingsmiljø for grøn energi og teknologi

Notatet er en forkortet udgave af en rapport om perspektiver for Bornholm som  udviklingsmiljø for grøn energiteknologi, der opstår med realiseringen af Energiø Bornholm. Rapporten undersøger baggrunden, erfaringerne og forudsætningerne på Bornholm for at videreudvikle sig til Testø 2.0 og opsamler erfaringerne fra energiteknologiske udviklingsmiljøer i Esbjerg og Skive.

Jesper Manniche, Andreas Skriver Hansen

Testø Bornholm 2.0. Mulige perspektiver for en videreudvikling af Bornholm som test- og udviklingsmiljø for grøn energi og teknologi

Rapporten beskriver de mulige perspektiver for Bornholm som et udviklingsmiljø for grøn energiteknologi, der opstår med realiseringen af Energiø Bornholm. Rapporten undersøger baggrunden, erfaringerne og forudsætningerne på Bornholm for at videreudvikle sig til Testø 2.0 og opsamler erfaringerne fra energiteknologiske udviklingsmiljøer i Esbjerg og Skive.

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft

Bornholms kunsthåndværk: Verdensklasse og vækstmotor

Denne CRT-OnePager præsenterer hovedkonklusionerne fra evalueringen af Maker’s Island Bornholm. Maker’s Island indsatsen har nået dens ambitiøse mål. Det gælder indenfor jobskabelse, virksomhedsetablering og erhvervsindkomst, og antallet af ansøgere til Det Kongelige Akademi’s Designskole på Bornholm. Kunsthåndværket er blevet meget mere synligt og også for øens turisme har det en stor og stigende betydning.

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft

Bornholm Craft Weeks. Evaluering 2022

Kunsthåndværkerarrangementet Bornholm Craft Weeks blev i 2022 gennemført for anden gang i et samarbejde mellem Maker’s Island Bornholm, Destination Bornholm og en lang række kunsthåndværkere og kulturinstitutioner på øen. Rapporten evaluerer begivenheden som fælles ramme for formidlings- og markedsføringsaktiviteter og præsenterer andre effekter af arrangementet, som fx innovation indenfor formidling og forretningsudvikling.

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft

Slutevaluering Maker’s Island Bornholm 2019 – 2022

Rapporten sammenfatter effekter af Maker’s Island Bornholm-indsatsen gennem analyser af udvikling i jobskabelse, virksomhedsetablering og erhvervsindkomst. Yderligere analyseres udviklingen i ansøgere til Det Kongelige Akademis Designskole på Bornholm og skolens tiltrækning af nye borgere til øen. Kunsthåndværkets stigende synlighed og  anerkendelse fra lokalt til internationalt niveau analyseres, ligesom dets stigende betydning for øens turisme.

Anders Hedetoft

SWOT Bornholm. Hvad lever Bornholm af?

Analysen er udarbejdet på foranledning af LAG-Bornholm og skal tjene som et af udgangspunkterne for den kommende udviklingsstrategi for LAG-Bornholm for 2023 – 2027. Analysen tegner et billede af Bornholms erhvervsmæssige styrker og svagheder og vurderer trusler og muligheder for den bornholmske økonomi og beskæftigelse. Analysen bygger bl.a. på interview med en række centrale aktører.

Jesper Manniche

De overordnede tendenser: Hvor vil der mangle arbejdskraft og på hvilken beskæftigelsesmæssig baggrund?

Præsentation på CRT Videnscafé d. 6.12.2022 med fokus på at vise resultaterne af de statistiske undersøgelser i projektet: ”Arbejdsmarkeder og arbejdskraft i landdistrikterne”. Projektets formål var at undersøge, om der er særlige udfordringer eller muligheder for virksomheder beliggende i et landdistrikt med at sikre sig kvalificeret arbejdskraft.