Udgivelser

.

516 udgivelser
Lene Havtorn Larsen

Christiansø – præsentation på Månen

Præsentation af Christiansø brugerundersøgelse på Månen den 15. marts 2022.  

Lene Havtorn Larsen

Christiansø brugerundersøgelse

Ertholmene har fået sin første turismestrategi, der har som mål at øge antallet af turister. Samtidig ønsker man at udvikle turisterhvervet og at tiltrække nye fastboende til både Christiansø og Frederiksø. CRT har for Christiansø via workshop, spørgeskemaundersøgelse og interviews med øens gæster gennemført en analyse af, hvad der skal til for at udmønte turismestrategien.

Rikke Brandt Broegaard

Litteraturliste TRANSLOCAL ansøgning NORDFORSK

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft

Maker’s Island Bornholm – Midtvejsevaluering 2021

Midtvejsevaluering af Maker’s Island indsatsen på Bornholm, som samler centrale aktører omkring kunsthåndværk, formidling, turisme og erhvervsudvikling. Indsatsen er sat i værk efter Bornholms opnåelse af den prestigefulde titel som World Craft Region.

Rikke Brandt Broegaard, Rikke Brandt Broegaard

Nye ejerformer i landbruget påvirker trivslen i landsbyerne

Der mangler et klart overblik over de nye ejerskabsformer, men studiets resultater tyder meget klart på, at det betyder noget for lokalsamfundene, hvem der ejer jorden – ikke så meget hvordan, men hvorfor den ejes.

Jonathan Lindahl, Jesper Manniche, Anne Thomas

Prototype af Bæredygtigt Turismeregnskab

I projektet ”Bæredygtig Turisme” blev udviklet en prototype af et bæredygtighedsregnskab til brug for danske destinationers udvikling af bæredygtig turisme og  landdistrikter. Excel-arket indeholder (1) en beskrivelse af de inkluderede indikatorer (2) destinationernes værdier på indikatorområderne (3) en interaktiv figur, hvor destinationerne kan sammenlignes, samt (4) en måde at sammenveje indikatorerne til én samlet bæredygtighedsscore.

Jonathan Lindahl, Anne Thomas, Jesper Manniche

BÆREDYGTIGT TURISMEREGNSKAB – oplæg til egnede indikatorer

Notatet er et resultat af projektet ”Bæredygtig Turisme”, som bestod i at udvikle et indikatorsystem og bæredygtighedsværktøj til danske turismedestinationer, som kan bruges til at udvikle både turismen og bæredygtige landdistrikter. Notatet gennemgår de indikatorer, som projektets partnergruppe anbefaler inkluderet og foreslår afslutningsvist nogle områder, hvor bæredygtighedsregnskabet med fordel kan udvikles i fremtiden.

Jonathan Lindahl

En beregning af turisternes Co2-aftryk

Notatet er et resultat af projektet ”Bæredygtig Turisme”, som bestod i at udvikle et indikatorsystem og bæredygtighedsværktøj til danske turismedestinationer, som kan bruges til at udvikle både turismen og bæredygtige landdistrikter. Notatet beskriver den metode, CRT har udviklet for at imødekomme danske turismedestinationers målebehov for turisters og turismeerhvervets samlede CO2-emissioner.

Jesper Manniche, Rikke Brandt Broegaard, Jonathan Lindahl, Anne Thomas

Bæredygtige Turismedestinationer – udvikling af et indikatorsystem om bæredygtig turismeudvikling til danske destinationer

Rapporten er et resultat af projektet ”Bæredygtig Turisme”, som bestod i at udvikle et indikatorsystem og bæredygtighedsværktøj til danske turismedestinationer, som kan bruges til at udvikle både turismen og bæredygtige landdistrikter. Rapporten gennemgår arbejdet med at udvikle værktøjet, herunder forskningsmetoden, destinationsorganisationernes projektpartnernes diskussioner om bæredygtig turisme, overvejelser omkring datagrundlaget mv.

Øvrige

Hvordan prioriteter omsættes til praksis – eksempler fra turismeplaner i de nordiske landdistrikter

Notatet er et resultat af projektet ”Bæredygtig Turisme”, som bestod i at udvikle et indikatorsystem og bæredygtighedsværktøj til danske turismedestinationer. Nordregio-forskerne Bogason og Karlsdóttir deltog i projektet og leverede dette input til projektpartnernes diskussioner om, hvordan bæredygtighedsværktøjet skulle indrettes. Det beskriver en række konkrete eksempler på bæredygtig turismeplanlægning i nordiske landdistrikter.