Udgivelser

.

465 udgivelser
Karin Topsø Larsen, Lene Havtorn Larsen, Rikke Brandt Broegaard

Policy brief: Nye stemmer i landdistrikterne

Dette policy brief er udarbejdet i forbindelse med en event på Folkemødet, juni 2019. Publikationen er en kort sammenfatning af forskningsprojektet “Nye stemmer i landdistrikterne”, der blev gennemført i perioden september 2017 til november 2018.

Carl Henrik Marcussen

Trolling og lystfiskeri på Bornholm

Både trolling og lystfiskeri er aktiviteter for både fastboende og turister. Værdien af friluftsaktiviteter for borgere og tilrejsende turister kan bl.a. måles ud fra, hvor mange timer disse gruppe vælger at bruge på fx lystfiskeri og trolling. Hertil kommer, at man kan måle det i forbrug af penge. Her er væsentlige sondringer: Fastboende/tilrejsende, tilrejsende danskere/udlændinge. […]

Anders Hedetoft, Jesper Manniche

Produktion, distribution og forbrug af fødevarer i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Madfællesskabet ønsker viden om potentialet for at skabe en større grad af sammenhæng mel-lem Københavns og hovedstadsområdets fødevareforbrug og produktion. For at kunne belyse potentialer for et øget lokalt forbrug af lokalt producerede fødevarer, kræver det bl.a. en øget viden om den sjællandske fødevareproduktions omfang og rumlige organisering.

Carl Henrik Marcussen, Øvrige

Turismens betydning for Bornholm

Forfattere: Carl Henrik Marcussen og Lene Feldthus Andersen. Præsentation givet i forbindelse med Folkemødet søndag d. 16. juni 2019.

Nino Javakhishvili-Larsen, Øvrige

Erhvervsmæssige styrkeområder

Forfatter: Bjerg, Jens*, Bjerge, B.*, Jensen, D.B.*, Javakhishvili-Larsen, N., Clausen, J. og Manniche, J. * IRIS Group Kortlægning af erhvervsstyrker i dansk erhvervsliv. Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen, juni 2019.

Nino Javakhishvili-Larsen, Jonathan Lindahl

Fremskrivningsnotat, juni 2019

Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE (basisversionen_jun2019) på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi fra maj2019.

Jesper Manniche, Karin Topsø Larsen

Destination: en cirkulær økonomi

Præsentation på konference d. 16. maj 2019 i København arrangeret af RUC og INVIO/Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi. Fremtidslaborarium: Turismens bidrag til den cirkulære økonomi.

Carl Henrik Marcussen

Friluftsaktiviteter blandt turister i danske kystområder

Notatet indgår som en del af projekt InnoCoast, WP1 – Naturbaseret Turisme og gennemgår friluftsaktiviteter blandt turister i danske kystområder.

Carl Henrik Marcussen

Aspects of tourism on Bornholm

Præsentation ved seminar for 30 studerende og lektorer fra Göteborgs Universitet d. 9. april 2019 hos CRT i Nexø.

Carl Henrik Marcussen

Biking South Baltic Bicycle – monitoring 2018

In this paper we shall review the results of the counting from bicycle monitors places in: Pomerania, Poland (4 counters) West Pomerania, Poland (3 counters) Mecklenburg-Vorpommern, Germany (2 counters) Region Sealand and Region South Denmark, Denmark (x counters) Bornholm make use of official statistics for bicycles carried by ferries Furthermore monthly data for transport of […]