Udgivelser

.

484 udgivelser
Øvrige

Selected results – Biking South Baltic: Bicycle survey results 2018

Forfatter: Carl Henrik Marcussen. Præsenteret ved konference i Gdańsk ved The Office of the Marshal of Pomerania, 8. oktober 2019.

Karin Topsø Larsen

Unge EUD-elevers uddannelsesorienteringer og mobilitetsmønstre: Bornholm

Oplæg til Campus Bornholms bestyrelse til strategidag d. 27. september 2019, Rønne, Bornholm.

Øvrige

Text mining of TripAdvisor visitor attraction reviews

Forfatter: Carl Henrik Marcussen. Præsentation ved konferencen “Sustainable Tourism in a Digital World” d. 24.-26. september 2019, Uppsala Universitet, Gotland Campus.

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Jens Clausen, Jonathan Lindahl, Privat: Julie Bennedbæk

Sammenfatning: Landdistrikternes adgang til faglært arbejdskraft

Sammenfatning af undersøgelsen Landdistrikternes adgang til faglært arbejdskraft finansieret af Erhvervsministeriets Landdistriktspulje under puljen for forsknings- og informationsprojekter.

Privat: Laura Virtanen, Nino Javakhishvili-Larsen

SAM-K/LINE®_RHSA: Regional Economic Model for Healthcare and Labour Market

Healthcare economic extension of SAM-K/LINE®, version 2018. This technical documentation explains the RHSA extension of SAM-K/LINE® in detail – its data input, model structure, outputs and theoretical fundamentals.

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Jens Clausen, Jonathan Lindahl, Privat: Julie Bennedbæk

Landdistrikternes adgang til faglært arbejdskraft

Erhvervsuddannelsessystemets mobilitetsmønstre i Danmark. Rapporten sætter fokus på de geografiske aspekter ved erhvervsuddannelserne og ved de aktuelle udfordringer med at sikre de forskellige dele af landet adgang til faglært arbejdskraft. Undersøgelsen er finansieret af Erhvervsministeriets Landdistriktspulje under puljen for forsknings- og informationsprojekter og er gennemført i perioden september 2018 til august 2019.

Øvrige

Hammershus Besøgscenter – tilfredshedsundersøgelse 2019

Forfatter: Carl Henrik Marcussen. Nærværende undersøgelse af tilfredsheden med Hammershus Besøgscenter og nærområdet omkring besøgscenteret er efter opdrag fra Naturstyrelsen Bornholm gennemført i perioden 26. juni til 8. juli 2019. Der blev på 12 eftermiddage mellem kl. 13 og 19, med hovedvægten omkring kl. 15.45, gennemført 210 interviews på baggrund af spørgeskema på dansk og […]

Jonathan Lindahl, Nino Javakhishvili-Larsen

Økonomisk værdiskabelse af den maritime branche i Nordjylland

Formålet med dette notat er at kortlægge den maritime branche i Nordjylland samt beregne dens samfundsøkonomiske betydning i årene 2015, 2016 og 2017. Outputtet er et kort notat med tabeller, som beskriver den nordjyske maritime branches beskæftigelses- og produktionseffekter i kommuner, regioner og i hele landet. Der anvendes den senest tilgængelige version af Den regionaløkonomiske […]

Karin Topsø Larsen, Rikke Brandt Broegaard, Lene Havtorn Larsen

Policy brief: Nye stemmer i landdistrikterne

Dette policy brief er udarbejdet i forbindelse med en event på Folkemødet, juni 2019. Publikationen er en kort sammenfatning af forskningsprojektet “Nye stemmer i landdistrikterne”, der blev gennemført i perioden september 2017 til november 2018.

Øvrige

Trolling og lystfiskeri på Bornholm

Forfatter: Carl Henrik Marcussen. Både trolling og lystfiskeri er aktiviteter for både fastboende og turister. Værdien af friluftsaktiviteter for borgere og tilrejsende turister kan bl.a. måles ud fra, hvor mange timer disse gruppe vælger at bruge på fx lystfiskeri og trolling. Hertil kommer, at man kan måle det i forbrug af penge. Her er væsentlige […]