Udgivelser

.

494 udgivelser
Karin Topsø Larsen

Fremtidens 4 B’er: Befolkning, Beskæftigelse og Boliger på Bornholm

Bornholm er under forandring og det betyder nye muligheder og udfordringer for den almene boligsektor. Dette oplæg samler hvad vi ved om Bornholms udviklingstendenser med fokus på befolkningen og den lokale beskæftigelses forventede udvikling. Hvordan kommer befolkningens størrelse og sammensætning til at se ud? Hvad ved vi om hvordan forskellige slags folk ønsker at bo på øen? Det gælder både tilflytterne, de unge, de ældre og folk midt i livet. Samtidig ønsker mange en midlertidig bopæl på Bornholm - hvordan påvirker deltidsbornholmerne det lokale boligmarkedet? Karin fremlægger de fakta vi kender og giver et bud på hvilke udviklingstendenser der vil påvirke Bornholms almene boligsektor. Oplægget giver ikke svar på det hele, men præsenterer nogle faktabaserede udfordringer og muligheder der lægger op til debat.

Anders Hedetoft, Rikke Brandt Broegaard

Den kommunale landdistriktsindsats

Projektets formål er kortlægge den kommunale landdistriktsindsats her 12 år efter kommunalreformens ikrafttrædelse. Hvorledes har de enkelte kommuner valgt at tilrettelægge deres landdistriktsindsats og deres samarbejde med lokalsamfundene? Og hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige måder, hvorpå denne indsats organiseres? Hensigten er at opsamle og videreformidle gode og dårlige erfaringer med samarbejdet […]

Jesper Manniche, Øvrige

Certificering af bæredygtig outdoorturisme i Norden

Forfattere: Lene Feldthus Andersen, Jesper Manniche og Berit C. Kaae. Denne rapport om outdoorturismen i fem nordiske småsamfund sammenfatter resultaterne af et projekt, udført for Småsamfundsgruppen, som er en undergruppe til arbejdsgruppen for Nordisk Cirkulær Økonomi (NCE) under Nordisk Ministerråd. Projektet er gennemført i 2018 af Center for Regional- og Turismeforskning samt Københavns Universitet. Projektets […]

Karin Topsø Larsen

Hvordan sikrer landdistrikterne adgang til faglært arbejdskraft?

Præsentation ved Videnscafé d. 14. november 2019 på Stenbrudsgården i Nexø med temaet faglært arbejdskraft i landdistrikter og med særlig fokus på Bornholm.

Nino Javakhishvili-Larsen, Jens Clausen, Øvrige

Arbejdsmarkedet for sygeplejersker i Region Hovedstaden

Forfattere: Nino Javakhishvili-Larsen, Laura Virtanen og Jens Clausen. Udgivet af Region Hovedstaden. I rapporten beskrives den aktuelle og den forventede udvikling frem til 2025 for sygeplejerskers uddannelse og arbejdsmarked. Rapporten giver et talbaseret input til dialog og beslutninger omkring rekruttering og uddannelse af sygeplejersker.

Jesper Manniche, Karin Topsø Larsen

Promotion of the Circular Economy in Tourism – Experiences and Recommendations from the CIRTOINNO Project

The purpose of this report is to present partners’ experiences from the varying activities accomplished in the South Baltic Interreg-project, CIRTOINNO, regarding the needs, interests and barriers of tourism SMEs in implementing CE ideas in their daily operations, and on this basis. The purpose is also to elaborate recommendations for possible initiatives and policies for […]

Rikke Brandt Broegaard, Karin Topsø Larsen, Lene Havtorn Larsen

The Nordic Wave in Place Branding

Redigeret af Cecilia Cassinger, Andrea Lucarelli og Szilvia Gyimóthy. Kapitelbidrag: Chapter 9: Translocal communities and their implications for place branding

Jesper Manniche, Karin Topsø Larsen, Rikke Brandt Broegaard, Øvrige

Destination: A circular tourism economy

Forfattere: Jesper Manniche, Karin Topsø Larsen, Rikke Brandt Broegaard og Emil Bæk Holland. This Handbook is the result of work carried out in Work Package 3 in the Interreg South Baltic innovation project, CIRTOINNO. The CIRTOINNO project aims to increase the innovativeness of small and medium-sized enterprises (SMEs) within the tourism sector by supporting the […]

Øvrige

Hosts’ listing descriptions and guest reviews of Airbnb in Copenhagen

Forfatter: Carl Henrik Marcussen. Præsenteret ved 28th Nordic symposium on Hospitality and Tourism Research, Roskilde Universitet d. 25. oktober 2019.

Øvrige

Spending patterns among bicycle tourists in the South Baltic area

Forfatter: Carl Henrik Marcussen. Præsenteret ved 28th Nordic symposium on Hospitality and Tourism Research, Roskilde Universitet d. 24. oktober 2019.