Udgivelser

.

533 udgivelser
Jesper Manniche, Privat: Lene Havtorn Larsen

Lokal udviklingsplan for Nyker

Dette er en plan for Nyker udarbejdet efter skabelonen Lokale Udviklingsplaner for mindre lokalsamfund og byer på Bornholm (og andre steder) gennem inddragelse af lokale borgere og foreninger. Skabelonen tager afsæt i CRT’s arbejde med at udvikle LUP’er for de fire lokalsamfund Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø. Projektet har været finansieret af Bornholms Regionskommune.

Karin Topsø Larsen

Projekt Faglært er Fedt: Baselineanalyse og midtvejsanbefalinger

Projekt Faglært er Fedt, der ledes af Business Center Bornholm, arbejder for at flere unge skal blive faglærte. CRT laver løbende analyser for og dokumentation af projektet. I denne baselineanalyse vurderer seniorforsker Karin Topsø Larsen hvilke centrale målgrupper og indsatser projektet bør satse på. Notatet indeholder også en fremskrivning af de faglærtes arbejdsmarked på Bornholm.

Privat: Lene Havtorn Larsen

Vores Kvarter – Svenskehusene i Nexø

Svenskehus-kvarteret er et helt særligt kulturmiljø i Nexø. Rapporten ‘Vores Kvarter’ er udarbejdet af CRT for Bornholms Regionskommune og Realdania. Projektet er en del af et større projekt i henholdsvis Assens, Vejle og Nexø. Formålet er at styrke fællesskaber og stedsidentitet ved at engagere nye aktører i den historiske og nyere tids bygningskultur.

Anne Thomas

Nationalparker giver flere endagsturister

Potentialet af Nationalpark Kongernes Nordsjælland hænger i høj grad sammen med muligheden for at tiltrække endagsturister. Omregnet vil de fem omgivende kommuner i Nordsjælland kunne forvente en årlig bruttotilvækst på 33 millioner kroner på baggrund af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.  

Anne Thomas, Anders Hedetoft, Josias Lindahl

Nationalpark Kongernes Nordsjællands betydning for turisme- og oplevelsesøkonomien

Analyse og opstilling af modelapparat, der kan estimere Nationalpark Kongernes Nordsjællands betydning for turisme- og oplevelsesøkonomien. Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan forvente en årlig bruttotilvækst på 33 millioner kroner ved en øgning på cirka 25 % i de danske endagsturister. Men det kræver, at der arbejdes aktivt med aktiviteter i Nationalparken.

Privat: Lene Havtorn Larsen

Christiansø – præsentation på Månen

Præsentation af Christiansø brugerundersøgelse på Månen den 15. marts 2022.  

Privat: Lene Havtorn Larsen

Christiansø brugerundersøgelse

Ertholmene har fået sin første turismestrategi, der har som mål at øge antallet af turister. Samtidig ønsker man at udvikle turisterhvervet og at tiltrække nye fastboende til både Christiansø og Frederiksø. CRT har for Christiansø via workshop, spørgeskemaundersøgelse og interviews med øens gæster gennemført en analyse af, hvad der skal til for at udmønte turismestrategien.

Rikke Brandt Broegaard

Litteraturliste TRANSLOCAL ansøgning NORDFORSK

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft

Maker’s Island Bornholm – Midtvejsevaluering 2021

Midtvejsevaluering af Maker’s Island indsatsen på Bornholm, som samler centrale aktører omkring kunsthåndværk, formidling, turisme og erhvervsudvikling. Indsatsen er sat i værk efter Bornholms opnåelse af den prestigefulde titel som World Craft Region.

Rikke Brandt Broegaard, Rikke Brandt Broegaard

Nye ejerformer i landbruget påvirker trivslen i landsbyerne

Der mangler et klart overblik over de nye ejerskabsformer, men studiets resultater tyder meget klart på, at det betyder noget for lokalsamfundene, hvem der ejer jorden – ikke så meget hvordan, men hvorfor den ejes.