Udgivelser

.

516 udgivelser
Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft, Øvrige

Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget. Landbrugets rolle i den lokale udvikling. Sammenfatning

Liberaliseringer i landbrugsloven har ført til en række nye investorer i dansk landbrug. Publikation sammenfatter de vigtigste resultater og anbefalinger fra et forskningsprojekt, der undersøgte udbredelsen af de nye ejerformer og ejerkredse i dansk landbrug, og deres mulige stedseffekter. Studiet indikerer, at det betyder noget, hvem der ejer jorden og især hvorfor man ejer den.

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft, Øvrige

Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget. Landbrugets rolle i den lokale udvikling. Synteserapport

Synteserapporten præsenterer en analyse af udviklingen i bedriftsstruktur og ejerformer i landbruget, efter landbrugslovens liberaliseringer, introducerer kort seks casestudier (som er udgivet som separate case notater), og præsenterer analyse og syntese af disse. Studiet indikerer, at det betyder noget, hvem der ejer jorden, og særligt hvorfor man ejer den.

Øvrige

Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget? Case-notat 4. Lokal jordbrugsfond: Yduns Have, Samsø

Hvordan bidrager nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget til landsbyers trivsel? Det er hovedspørgsmålet i projektet ”Landbruget og lokale værdikæder”, hvori der indgår seks små casestudier af nye ejerformer og investeringsrationaler i Danmark. Dette case-notatbeskriver og analyserer stedseffekterne af opkøb ved en lokal jordbrugsfond på Samsø.

Øvrige

Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget? Case-notat 2. Pensionsselskab: ’AP-gården’, Jystrup

Hvordan bidrager nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget til landsbyers trivsel? Det er hovedspørgsmålet i projektet ”Landbruget og lokale værdikæder”, hvori der indgår seks små casestudier af nye ejerformer og investeringsrationaler i Danmark. Dette case-notatbeskriver og analyserer stedseffekterne af opkøb ved en dansk institutionel investor, AP-Pension, på Sjælland.

Rikke Brandt Broegaard

Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget? Case-notat 5. Imarksætteri på Bornholm

Hvordan bidrager nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget til landsbyers trivsel? Det er hovedspørgsmålet i projektet ”Landbruget og lokale værdikæder”, hvori der indgår seks små casestudier af nye ejerformer og investeringsrationaler i Danmark. Dette case-notatbeskriver og analyserer stedseffekterne af et lokalt ’imarksætter’ projekt med fokus på såvel fødevareiværksætteri som oplevelsesøkonomi, økologi og tilflytning på Bornholm.

Rikke Brandt Broegaard

Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget? Case-notat 1B. Udenlandsk institutionel investor: Ferupgård, Fynslund

Hvordan bidrager nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget til landsbyers trivsel? Det er hovedspørgsmålet i projektet ”Landbruget og lokale værdikæder”, hvori der indgår seks små casestudier af nye ejerformer og investeringsrationaler i Danmark. Dette case-notatbeskriver og analyserer stedseffekterne af opkøb ved en udenlandsk institutionel investor ved Kolding.

Rikke Brandt Broegaard

Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget? Case-notat 1A. Udenlandsk institutionel investor: Fanefjord, Vestmøn

Hvordan bidrager nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget til landsbyers trivsel? Det er hovedspørgsmålet i projektet ”Landbruget og lokale værdikæder”, hvori der indgår seks små casestudier af nye ejerformer og investeringsrationaler i Danmark. Dette case-notatbeskriver og analyserer stedseffekterne af opkøb ved en udenlandsk institutionel investor på Vestmøn.

Rikke Brandt Broegaard

Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget? Case-notat 3. National jordbrugsfond: Lundtofthøj, Kliplev

Hvordan bidrager nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget til landsbyers trivsel? Det er hovedspørgsmålet i projektet ”Landbruget og lokale værdikæder”, hvori der indgår seks små casestudier af nye ejerformer og investeringsrationaler i Danmark. Dette case-notat beskriver stedseffekterne af et opkøb ved Danmarks Økologiske Jordbrugsfond.

Anders Hedetoft, Karin Topsø Larsen, Jonathan Lindahl, Josias Lindahl

Fremskrivningsnotat REA2020 – Den Regionale Model for Uddannelse og Arbejdsmarked, SAM-K/LINE®_REA

Nærværende fremskrivningsnotat er den første udgivelse, der er baseret på Den Regionale Model for Uddannelse og Arbejdsmarked, SAM-K/LINE®_REA, der blev færdigudviklet og præsenteret i sine endelige udgave for sine regionale brugere d. 15.3.2021. Den første version af modellen kaldes i dette notat for REA2020. Formålet med notatet er dels at fremlægge REA2020 modellens beregnede resultater, […]

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Jonathan Lindahl

Forskelle og ligheder mellem AEs og CRTs arbejdsmarkedsfremskrivninger

Den 9. marts 2021 udsendte Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) en fremskrevet arbejdskraftsbalance for det danske arbejdsmarked. Brugerne af CRTs Regionaløkonomiske Model for Uddannelse og Arbejdsmarked SAM-K/LINE®REA2020 (REA) har forespurgt til forskelle og ligheder mellem AEs arbejdskraftprognose og CRTs REA-model. Overordnet set minder mønsteret for resultaterne i de to fremskrivninger i stor grad om hinanden. Begge modeller […]