Udgivelser

.

541 udgivelser
Karin Topsø Larsen

Hvordan sikrer vi kvalificeret arbejdskraft til landdistrikterne?

Præsentation på CRT Videnscafé d. 6.12.2022 med fokus på at vise resultaterne af den virksomhedsbaserede interviewundersøgelse i projektet: ”Arbejdsmarkeder og arbejdskraft i landdistrikterne”. Projektets formål var at undersøge, om der er særlige udfordringer eller muligheder for virksomheder beliggende i et landdistrikt med at sikre sig kvalificeret arbejdskraft.

Anders Hedetoft, Rikke Brandt Broegaard

Evaluering af LAG/FLAG-Bornholm. Programperiode 2015 – 2021

Formålet med evalueringen har været at indsamle projektholdernes oplevelse af processen og vurdere de afledte effekter af LAG-indsatsen. Evalueringen skal tjene som inspiration ved tilrettelæggelsen af LAG-indsatsen i den kommende programperiode. I forhold til tidligere har der været større fokus på erhvervsudvikling, jobskabelse og støtte til enkeltvirksomheder. Dette strategiske skifte er ganske velimplementeret på Bornholm.

Jesper Manniche

Circular Economy, Transformative Tourism and the role of place and context – Examples from the island of Bornholm

Præsentationen var en lektion i University of Las Palmas/Gran Canaria’s master kursus om Circular Economy in Isolated Territories, koordineret af Raúl García Brink, Aridane González González og Julia Martinez Cabrera. Ca. 20 studerende og fem forskere deltog. Præsentationen førte til mange spørgsmål fra deltagerne, især vedrørende udfordringer i bæredygtighedsomstillingen på Bornholm og i Danmark generelt.

Anders Hedetoft, Josias Lindahl

Potentiale for selvforsyning med protein til den animalske landbrugsproduktion på Bornholm

Formålet er at belyse de forventede samfunds- og lokaløkonomiske konsekvenser af en øget lokal proteinproduktion i den animalske sektor på Bornholm. Da der er en relativ intensiv svineproduktion på Bornholm, kan en markant omlægning af proteinforsyningen ikke gennemføres uden en væsentlig reduktion af produktionsomfanget. Dette vil medføre et markant tab af værditilvækst og arbejdspladser.

Privat: Lene Havtorn Larsen, Jesper Manniche

Lokal udviklingsplan for bornholmske byer og lokalsamfund – skabelon

Dette er en skabelon og en metode for udarbejdelsen af Lokale Udviklingsplaner for mindre lokalsamfund og byer på Bornholm (og andre steder) gennem inddragelse af lokale borgere og foreninger. Skabelonen tager afsæt i CRT’s arbejde med at udvikle LUP’er for de fire lokalsamfund Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø. Projektet har været finansieret af Bornholms Regionskommune.

Jesper Manniche, Privat: Lene Havtorn Larsen

Lokal udviklingsplan for Aarsballe

Dette er en plan for Aarsballe udarbejdet efter skabelonen Lokale Udviklingsplaner for mindre lokalsamfund og byer på Bornholm (og andre steder) gennem inddragelse af lokale borgere og foreninger. Skabelonen tager afsæt i CRT’s arbejde med at udvikle LUP’er for de fire lokalsamfund Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø. Projektet har været finansieret af Bornholms Regionskommune.

Privat: Lene Havtorn Larsen, Jesper Manniche

Lokal udviklingsplan for Rø

Dette er en plan for Rø udarbejdet efter skabelonen Lokale Udviklingsplaner for mindre lokalsamfund og byer på Bornholm (og andre steder) gennem inddragelse af lokale borgere og foreninger. Skabelonen tager afsæt i CRT’s arbejde med at udvikle LUP’er for de fire lokalsamfund Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø. Projektet har været finansieret af Bornholms Regionskommune.

Privat: Lene Havtorn Larsen, Jesper Manniche

Lokal udviklingsplan for Klemensker

Dette er en plan for Klemensker udarbejdet efter skabelonen Lokale Udviklingsplaner for mindre lokalsamfund og byer på Bornholm (og andre steder) gennem inddragelse af lokale borgere og foreninger. Skabelonen tager afsæt i CRT’s arbejde med at udvikle LUP’er for de fire lokalsamfund Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø. Projektet har været finansieret af Bornholms Regionskommune.

Jesper Manniche, Privat: Lene Havtorn Larsen

Lokal udviklingsplan for Nyker

Dette er en plan for Nyker udarbejdet efter skabelonen Lokale Udviklingsplaner for mindre lokalsamfund og byer på Bornholm (og andre steder) gennem inddragelse af lokale borgere og foreninger. Skabelonen tager afsæt i CRT’s arbejde med at udvikle LUP’er for de fire lokalsamfund Klemensker, Nyker, Aarsballe og Rø. Projektet har været finansieret af Bornholms Regionskommune.

Karin Topsø Larsen

Projekt Faglært er Fedt: Baselineanalyse og midtvejsanbefalinger

Projekt Faglært er Fedt, der ledes af Business Center Bornholm, arbejder for at flere unge skal blive faglærte. CRT laver løbende analyser for og dokumentation af projektet. I denne baselineanalyse vurderer seniorforsker Karin Topsø Larsen hvilke centrale målgrupper og indsatser projektet bør satse på. Notatet indeholder også en fremskrivning af de faglærtes arbejdsmarked på Bornholm.