Udgivelser

.

485 udgivelser
Øvrige

Trolling og lystfiskeri på Bornholm

Forfatter: Carl Henrik Marcussen. Både trolling og lystfiskeri er aktiviteter for både fastboende og turister. Værdien af friluftsaktiviteter for borgere og tilrejsende turister kan bl.a. måles ud fra, hvor mange timer disse gruppe vælger at bruge på fx lystfiskeri og trolling. Hertil kommer, at man kan måle det i forbrug af penge. Her er væsentlige […]

Anders Hedetoft, Jesper Manniche

Produktion, distribution og forbrug af fødevarer i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Madfællesskabet ønsker viden om potentialet for at skabe en større grad af sammenhæng mel-lem Københavns og hovedstadsområdets fødevareforbrug og produktion. For at kunne belyse potentialer for et øget lokalt forbrug af lokalt producerede fødevarer, kræver det bl.a. en øget viden om den sjællandske fødevareproduktions omfang og rumlige organisering.

Øvrige

Turismens betydning for Bornholm

Forfattere: Carl Henrik Marcussen og Lene Feldthus Andersen. Præsentation givet i forbindelse med Folkemødet søndag d. 16. juni 2019.

Nino Javakhishvili-Larsen, Øvrige

Erhvervsmæssige styrkeområder

Forfatter: Bjerg, Jens*, Bjerge, B.*, Jensen, D.B.*, Javakhishvili-Larsen, N., Clausen, J. og Manniche, J. * IRIS Group Kortlægning af erhvervsstyrker i dansk erhvervsliv. Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen, juni 2019.

Nino Javakhishvili-Larsen, Jonathan Lindahl

Fremskrivningsnotat, juni 2019

Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE (basisversionen_jun2019) på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi fra maj2019.

Jesper Manniche, Karin Topsø Larsen

Destination: en cirkulær økonomi

Præsentation på konference d. 16. maj 2019 i København arrangeret af RUC og INVIO/Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi. Fremtidslaborarium: Turismens bidrag til den cirkulære økonomi.

Øvrige

Friluftsaktiviteter blandt turister i danske kystområder

Forfatter: Carl Henrik Marcussen. Notatet indgår som en del af projekt InnoCoast, WP1 – Naturbaseret Turisme og gennemgår friluftsaktiviteter blandt turister i danske kystområder.

Øvrige

Aspects of tourism on Bornholm

Forfatter: Carl Henrik Marcussen. Præsentation ved seminar for 30 studerende og lektorer fra Göteborgs Universitet d. 9. april 2019 hos CRT i Nexø.

Øvrige

Biking South Baltic Bicycle – monitoring 2018

Forfatter: Carl Henrik Marcussen. In this paper we shall review the results of the counting from bicycle monitors places in: Pomerania, Poland (4 counters) West Pomerania, Poland (3 counters) Mecklenburg-Vorpommern, Germany (2 counters) Region Sealand and Region South Denmark, Denmark (x counters) Bornholm make use of official statistics for bicycles carried by ferries Furthermore monthly […]

Jie Zhang

Documentation on Regional Tourism Satellite Accounts in Denmark

Rapporten er en revideret udgave af RTSA-rapporten af Zhang, 2005. Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) og VisitDenmark har revideret rapporten for det danske turismesatellitregnskab (TSA), et projekt, der startede i 2005. Formålet med rapporten er metodisk dokumentation for udvikling af den danske RTSA. Den dokumenterer datakilderne og metoderne til udarbejdelse af TSA-statistikker. TSA-statistikken består […]