Udgivelser

.

472 udgivelser
Øvrige

Encouraging Tourism Development Through the EU Structural Funds

Forfatter: Benedicte Bull. The implementation of EU programmes on Bornholm and the tourism sector’s use of them.

Øvrige

Functional Economic Areas of Denmark – Applying Input-Output techniques to Commuting

Forfatter: Knud Kristensen. In the discussion of how to promote regional employment and growth, information on intermunicipality linkages via commuting is beneficial. Such information can be obtained by applying input-output techniques to commuting data, using a modified version of the method used by Hewings et al., 1996.

Jesper Manniche, Øvrige

Baltic Social Science Research in Scandinavian countries and Germany

Forfattere: Jesper Manniche, Per Åke Nilsson, Mette Krogh Olsen og Håken R. Nilson. The intention of this report is to contribute to the formation of a general view over the ongoing research activities dealing with the Baltic Sea Region – a state-of-the-art.

Øvrige

Bo på Lantgård – En studie av bondgårdsturism som idé

Forfatter: Per Åke Nilsson. Denna publikation handlar om en speciell form av landsbygdsturism, nämligen bondgårdsturism. Publikationen belyser den idémässiga bakgrunden till begreppet bondgårdsturism.

Øvrige

Mulighederne for forbedret udnyttelse af IT til markedsføring og salg/distribution af bornholmske turismeprodukter

Forfatter: Carl Henrik Marcussen. Det primære formål er at pege på hvorledes informationer om samt bookingmuligheder for alle bornholmske turistprodukter kan effektiviseres og fremmes via anvendelsen af Internet/WWW på hovedmarkederne. Der skal desuden ganske kort redegøres for muligheden for annoncering af og brochurebestilling for bornholmske produkter via det tidligere Btx, nu T-Online. Et sekundært formål […]

Øvrige

Bornholms Teknologiske Udvikling – Vurdering af konkrete forslag til IT-investeringer

Forfattere: Lars Lund og Ulrik Storm. Analysen vedrører fem forskellige investeringsprojekter, som skal vurderes ud fra et erhvervsøkonomisk og et samfundsøkonomisk perspektiv. Alle investeringsplanerne er udviklet gennem en dialog mellem praktikere (herunder embedsmænd) og forskerne.

Jesper Manniche

Searching and Researching the Baltic Sea Region

Proceedings from an international research seminar on Bornholm, April 1998.

Øvrige

Distribution af danske turismeprodukter i Europa – status, trends og udviklingsmuligheder

Forfatter: Carl Henrik Marcussen. Denne publikation belyser en af de markedsføringsmæssige handlingsmuligheder for turismevirksomheder og -organisationer, nemlig distribution. Publikationen belyser således, hvordan turismeprodukter gøres eller kan gøres tilgængelige for køb blandt kunder på målmarkederne. Den henvender sig til danske turismevirksomheder og -organisationer. Publikationen er en del af publiceringen af resultaterne af ‘Projekt produkternes tilgængelighed’, som […]

Jie Zhang, Øvrige

BornholmsTrafikkens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning for Bornholm

Forfattere: Jie Zhang og Svend Lundtorp. Denne rapport har til formål at belyse BornholmsTrafikkens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning for Bornholm, såvel direkte som indirekte virkninger. Grundmaterialet for beregninger og vurderinger er BornholmsTrafikkens regnskab og beretning for 1996. Til beregningerne er anvendt en økonomisk model for Bornholm, der er baseret på AKF’s (Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut) […]

Øvrige

Videregående uddannelsesinstitutioner og regional udvikling i perifere områder – et casestudie på Gotland

Forfatter: Tage Petersen. Projektet Videregående uddannelsesinstitutioner og regional udvikling i perifere områder analyserer de regionale udviklingseffekter ved etableringen af en videregående uddannelsesinstitution på Gotland, en region som kan karakteriseres som en typisk perifer region. Projektet illustrerer endvidere under hvilke forudsætninger en videregående uddannelsesinstitution kan etableres i en region med en begrænset befolkning. En region som […]