Udgivelser

.

485 udgivelser
Jie Zhang, Nino Javakhishvili-Larsen, Øvrige

Regional economic effect of coastal and maritime tourism in Denmark

Forfattere: Anne-Mette Nielsen, Jie Zhang og Nino Javakhishvili-Larsen. Kyst- og søfartsturisme tegner sig for 37% af de samlede turismeindtægter i Danmark. Indtil nu har analyse af kyst- og søfartsturismen på nationalt niveau været udfordrende, fordi der er mangel på tilgængelige data inden for området. Derfor har vi nu udviklet en dansk kystturismemodel (DCTM). DCTM er […]

Øvrige, Rikke Brandt Broegaard

Certificering i outdoor-turisme, muligheder og begrænsninger

Forfattere: Emil Holland og Rikke Brandt Broegaard. Udgivelsen er en del af projekt Innocoast, WP1 Report.

Lene Havtorn Larsen, Jesper Manniche

Hallegård Slagtehus på Bornholm: en model for lokale madoplevelser i Danmark?

Udgivelsen er en del af projekt Innocoast, WP3 Report.

Nino Javakhishvili-Larsen, Øvrige

Fremskrivningsnotat, december 2018

Forfattere: Nino, Javakhishvili-Larsen, Tobias F. Rasmusson og Anne-Mette Nielsen. Notat om fremskrivning af den regionale udvikling med LINE (basisversionen_dec2018) på grundlag af ADAM-fremskrivning af landets økonomi fra dec2018.

Øvrige

Biking South Baltic: Bicycle survey results 2018

Forfatter: Carl Henrik Marcussen. Projektet “Biking South Baltic!” omfatter blandt andet en spørgeskemaundersøgelse blandt cykelturister. Undersøgelsens resultater gennemgås i denne rapport og baserer sig på i alt 2.285 besvarelser fra fem regioner eller landsdele I tre forskellige lande: Pommern, Polen (506), Vestpommern, Polen (400), Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland (322), Bornholm, DK (455) og sydlige dele af det […]

Nino Javakhishvili-Larsen, Jie Zhang, Øvrige

Mødemarkedets økonomiske betydning i Danmark 2017

Forfattere: CRT, MeetDenmark og VisitDenmark. Denne rapport præsenterer ny viden om mødemarkedets økonomiske betydning i 2017 og er en opdatering af en tilsvarende analyse fra 2012, som byggede på data fra 2010 og 2011. CRT har beregnet de afledte økonomiske effekter af mødeturismen i Danmark ved hjælp af Den regionale model for mødeturismen (SAM-K/LINE®_MØBBE/RTSA18).

Jie Zhang, Øvrige

Documentation for meeting tourism model

Forfattere: Jie Zhang og Tobias Frøslev Rasmusson. Based on the experience from the previous project for VisitDenmark (VisitDenmark, 2012; Zhang, 2014) during the period in 2011-2012 and the UNWTO manual for the meeting activities (UNWTO, 2006), VisitDenmark and CRT have agreed to start another similar project for evaluating the economic and employment impacts of meeting […]

Karin Topsø Larsen

Rural challenges in vocational education in Denmark

Præsentation ved konferencen “Changing ruralities: Nordregio Forum 2018”, Lund, Sverige, d. 28.11.2018.

Karin Topsø Larsen, Lene Havtorn Larsen, Rikke Brandt Broegaard

Sammenfatning: Nye stemmer i landdistrikterne

Dette er en sammenfatning af et forskningsprojekt der blev gennemført i perioden september 2017 til november 2018. Projektet har især søgt at gøre op med to gængse forståelser: 1) at til- og fraflytning fra landdistrikter er envejs-processer, der enten er et tab eller en gevinst for landdistriktet og 2) at landdistrikter er perifere, relativt uforbundne […]

Karin Topsø Larsen, Rikke Brandt Broegaard, Lene Havtorn Larsen

Nye stemmer i landdistrikterne

Forskningsprojektet er gennemført i perioden september 2017 til november 2018. Projektet har især søgt at gøre op med to gængse forståelser: 1) at til- og fraflytning fra landdistrikter er envejs-processer, der enten er et tab eller en gevinst for landdistriktet og 2) at landdistrikter er perifere, relativt uforbundne steder, hvis human kapital eller menneskelige ressourcer […]