Udgivelser

.

516 udgivelser
Øvrige

Analyse af uddannelsesstrukturen på det bornholmske arbejdsmarked

Forfattere: Keld Jensen og Tage Petersen. Denne rapport er den anden rapport i projektet “Analyse af den bornholmske arbejdsstyrkes kvalifikationer”, der blev indledt den 1. juni 1995 på Bornholms Forskningscenter.

Øvrige

Turismens økonomiske betydning for de danske amter

Forfatter: Thomas Rafn. Rapporten tegner et overordnet billede af turismens økonomiske betydning for de enkelte regioner i Danmark. Der er anvendt en økonomisk model, der som alle af den slags har styrker og svagheder. Derfor er denne rapport et skridt på vejen til at opbygge stadig bedre redskaber til at måle og forudsige turismens økonomiske […]

Øvrige

Naturbaseret oplevelsesturisme på Bornholm

Forfatter: Anders Fitje. Anders Fitje, som er amanuensis ved Högskolen i Finmark, har været gæsteforsker i Bornholms Forskningscenter i efteråret 1995 med den selvvalgte opgave, at analysere det naturbaserede bornholmske turistprodukt.

Øvrige

Befolkningsudviklingen på Bornholm – og dennes betydning for det bornholmske arbejdsmarked

Forfatter: Keld Jensen. Denne rapport giver oplysninger om den generelle befolkningsudvikling på Bornholm og denne udvikling sammenlignet med resten af landet. Rapporten omhandler almindeligt anvendte demografiske komponenter og målemetoder og forsøger som hovedformål at give et billede af, hvordan befolkningsudviklingen omfatter aspekter, der er specielle for Bornholm, og aspekter, der har eller vil få stor […]

Øvrige

Interreg Bornholm – evaluering af et EU-program for samhandel i Østersøregionen 1992-1994

Forfatter: Tage Petersen. Denne rapport er en evaluering af Interreg-programmets resultater på Bornholm. Programperioden udløber den 31/12-1995.

Øvrige

Turismens økonomiske betydning for Bornholm

Forfatter: Thomas Rafn. Rapportens hovedformål er at belyse, hvorledes og i hvilket omfang turismen direkte og indirekte påvirker den Bornholmske økonomi; herunder spørgsmålet, om turisme kan blive den økonomiske fremtid for øen? Foruden at resultaterne har almindelig samfundsmæssig interesse, er det hensigten at give turismens politiske beslutningstagere et realistisk billede af potentielle handlingsplaners samfundsmæssige konsekvenser.

1 50 51 52