Nationalt Center for Grøn Energi – demografi og kompetencer

Nationalt Center for Grøn Energi – demografi og kompetencer

CRT har analyseret Bornholms forudsætninger for at imødekomme den forventede efterspørgsel efter især faglært arbejdskraft, som Energiø Bornholm vil generere.

Analysen er udført i regi af projekt Nationalt Center for Grøn Energi som et analyseinput til delprojektet 6.1. Residential College: Ny Grøn Erhvervsskole. Analysen leveres til Campus Bornholm som led i deres strategiudvikling i forbindelse med Energiø Bornholm.

Fokus i analysen er dels den forventede generelle demografiske og arbejdsstyrkemæssige udvikling på Bornholm, herunder med fokus på betydningen af til- og fraflytning samt aldring for arbejdsstyrken. Dertil er der særligt fokus på den faglærte arbejdskraft og forventningen til, hvilke kompetencer Energiø Bornholm vil efterspørge og hvilke udviklingstendenser der kan forventes indenfor de mest relevante fagområder.

Analysen slutter med en vurdering af, hvilke indsatser hhv. Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune med fordel kan igangsætte – ud fra den viden der er til rådighed ved analysens afslutningstidspunkt.

Anne Thomas

Direktør, Bornholm, ledelse

Centrets daglige ledelse, strategi og bestyrelsesbetjening samt økonomistyring og personaleudvikling.

Andreas Skriver Hansen

Forsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Turisme og friluftsliv samt fysisk planlægning og grøn omstilling i et regionalt og lokalt udviklingsperspektiv.

Karin Topsø Larsen

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Regional udvikling, uddannelsesplanlægning samt unges uddannelsesmobilitet.

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm, forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.