Nationalt Center for Grøn Energi – Socioøkonomisk analyse

Nationalt Center for Grøn Energi – Socioøkonomisk analyse

CRT har analyseret potentialet i lokal beskæftigelse og skatteindtægter i forbindelse med udviklingen af Energiø Bornholm.

27 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse til Bornholm har gennem projektet National Center for Grøn Energi gjort det muligt at undersøge mulighederne for at gøre øen til nationalt knudepunkt for viden om grøn energi, udvikling af teknologi, innovation, bæredygtighed samt en pioner inden for grøn erhvervsudvikling.

Fokus i analysen er beregninger på den udvikling af Energiø Bornholm, der på nuværende tidspunkt lader sig gøre at kvantificere i tal. Arbejdet involverer det en analyse af lokale, økonomiske effekter både ved etablering og drift af den kommende energiø (havvindmøllepark og landanlæg) og ved etablering og drift af et eventuelt kommende Power-to-X (PtX)-anlæg på Bornholm. Ved effekter mener vi specifikt lokale, direkte beskæftigelsesmæssige og skattemæssige effekter, som via scenarieanalyser undersøges med formål at udrede hvilket scenarie, der kommer tættest på det lokalpolitiske mål om at nå op på 42.000 indbyggere på Bornholm. Analysen indeholder også refleksioner om andre typer af andre, afledte erhvervseffekter, som potentielt også kan resultere lokal økonomi og lokale arbejdspladser, men som endnu ikke går at kvantificere og sætte værdi på. Resultatet er udgivet i en projektrapport.

Som en del af projektet har CRT’s opgave været at udføre en socioøkonomisk analyse, som kan downloades her:

Socioøkonomisk analyse – pixiudgave

Socioøkonomisk analyse – rapport

Onepager: Socioøkonomisk analyse – Del 1 Beskæftigelse_Endelig

Onepager: Socioøkonomisk analyse – Del 2 Andre potentialer_Endelig

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm, forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Andreas Skriver Hansen

Forsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Turisme og friluftsliv samt fysisk planlægning og grøn omstilling i et regionalt og lokalt udviklingsperspektiv.

Josias Lindahl

Videnskabelig assistent, København, forskning & analyse, modelteamet

Økonomisk modellering, databearbejdning og forskning i regional turisme.

Jacob Nørregård Rasmussen

Specialkonsulent, København, forskning & analyse, modelteamet

Økonomisk modellering, databearbejdning og forskning samt udvikling, vedligehold og kvalitetssikring af databaser.

Gitte Hvidkær Marschner

Specialkonsulent, Bornholm, forskning & analyse, kommunikation

Mere fra samme projekt