Regional economic effect of coastal and maritime tourism in Denmark

Regional economic effect of coastal and maritime tourism in Denmark

Forfattere: Anne-Mette Nielsen, Jie Zhang og Nino Javakhishvili-Larsen

Kyst- og søfartsturisme tegner sig for 37% af de samlede turismeindtægter i Danmark. Indtil nu har analyse af kyst- og søfartsturismen på nationalt niveau været udfordrende, fordi der er mangel på tilgængelige data inden for området. Derfor har vi nu udviklet en dansk kystturismemodel (DCTM). DCTM er en input-output-model, der bruger kvantitative økonomiske metoder til at vise forholdet mellem kyst- og søfartsaktiviteter, beskæftigelse og sektorer på kommuneniveau, men også landet som helhed.

Analysen viser, at de regionale og socioøkonomiske effekter af kyst- og søfartsturisme har stor indvirkning på især lokalområder i udkanten af Vest- og Nordjylland, Syd- og Nordsjælland og Bornholm. På disse steder er turisme en af de største økonomiske bidragydere til produktion af kystorienterede turistvarer og -tjenester og for det lokale arbejdsmarked.

 

Privat: Jie Zhang

Seniorforsker, København, forskning & analyse, modelteamet, ph.d.

Udvikling af turismesatellitregnskaber samt konsekvensanalyser og destinationsudvikling.

Nino Javakhishvili-Larsen

Forsker og teamleder, København, forskning & analyse, ledelse, modelteamet, ph.d.

Forskning i arbejdsmarkeder, human capital, socioøkonomisk geografi og SAM-K/LINE®

Mere fra samme projekt