Nationalt Center for Grøn Energi – Testø

Nationalt Center for Grøn Energi – Testø

CRT har analyseret potentialet i at videreudvikle Bornholm som testø for grøn energi, teknologi og innovation.

27 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse til Bornholm har gennem projektet National Center for Grøn Energi gjort det muligt at undersøge mulighederne for at gøre øen til nationalt knudepunkt for viden om grøn energi, udvikling af teknologi, innovation, bæredygtighed samt en pioner inden for grøn erhvervsudvikling.

Fokus i testø-analysen er at give indsigt i samt komme med perspektiver på, hvordan Bornholm kan udvikle sin position som et internationalt førende testmiljø – en testø – for grøn energi, teknologi og innovation i forbindelse med etableringen og realiseringen af Energiø Bornholm. Dette undersøges ved at dykke ned i relevant teori fra forskningen om testø-lignende koncepter og udviklingen af nye grønne erhvervsområder i perifere områder som Bornholm. Dertil beskrives Bornholms testø-historik også med særligt fokus på indholdet i testøen frem til nu og de erfaringer, der er opstået i den forbindelse. Der redegøres også for tre lokale og nationale aktørers syn på en videreudvikling af Bornholm som testø, og der kortlægges og analyseres to områder i Danmark, der i dag fungerer som udviklingsområder for grøn teknologi og innovation baseret på vedvarende energiformer. Dette har mundet ud i en række konklusioner, vurderinger og anbefalinger til brug i det fremadrettede testø-arbejde på Bornholm. Resultatet er udgivet i en projektrapport.

Som en del af projektet har CRT’s opgave været at udføre en analyse af Bornholm som testø, Testø 2.0, som kan downloades her:

Testø – pixiudgave

Testø – rapport

Onepager: Testøanalyse – Del 1 Vigtige begreber_Endelig

Onepager: Testøanalyse – Del 2 Tre Scenarier_Endelig

Anne Thomas

Direktør, Bornholm, ledelse

Centrets daglige ledelse, strategi og bestyrelsesbetjening samt økonomistyring og personaleudvikling.

Karin Topsø Larsen

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Regional udvikling, uddannelsesplanlægning samt unges uddannelsesmobilitet.

Jesper Manniche

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Cirkulær økonomi, innovation, vidensdynamikker samt fødevarer og oplevelsesøkonomi.

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm, forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Josias Lindahl

Videnskabelig assistent, København, forskning & analyse, modelteamet

Økonomisk modellering, databearbejdning og forskning i regional turisme.

Andreas Skriver Hansen

Forsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Turisme og friluftsliv samt fysisk planlægning og grøn omstilling i et regionalt og lokalt udviklingsperspektiv.

Mere fra samme projekt