Bestyrelse

Center for Regional- og Turismeforskning ledes af en bestyrelse udpeget for perioden 2022-2025 bestående af 8 medlemmer, hvoraf de 7 udpeges af Bornholms Kommunalbestyrelse. Desuden udpeger centrets medarbejdere en repræsentant til bestyrelsen.

Formand

Lars Erik Jønsson
Administrerende direktør i Erhvervshus Nordjylland

E-mail: lej@ehnj.dk
Tlf.: 20 66 68 21

Næstformand

Henrik Halkier
Professor ved Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet

E-mail: halkier@ikl.aau.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Helle Munk Ravnborg
Kommunalbestyrelsesmedlem (Ø), udpeget af Bornholms Kommunalbestyrelse

E-mail: Helle.Munk.Ravnborg@brk.dk

Kirstine van Sabben
Kommunalbestyrelsesmedlem (W), udpeget af Bornholms Kommunalbestyrelse

E-mail: Kirstine.Van.Sabben@brk.dk

Christiane Larsen
Indehaver af Ailefo, udpeget af Erhvervshus Hovedstaden

E-mail: ailefo@ailefo.dk

Laila Kildesgaard
Direktør, Kommunernes Landsforening

E-mail: laik@kl.dk

Martin Magelund Rasmussen
Centerdirektør, Rigshospitalet HovedOrtoCentret

E-mail: martin.magelund.rasmussen@regionh.dk

Medarbejderrepræsentant

Karin Topsø Larsen
Seniorforsker, Center for Regional- og Turismeforskning

E-mail: karin.topsoe.larsen@crt.dk

Observatør

Allan Westh
Arbejdsmarkedschef, Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, Bornholms Regionskommune

E-mail: Allan.Westh@brk.dk

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

 

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere