Bestyrelse

Center for Regional- og Turismeforskning ledes af en bestyrelse udpeget for perioden 2018-2021 bestående af 7 medlemmer, hvoraf de 6 udpeges af Bornholms Kommunalbestyrelse. Desuden udpeger centrets medarbejdere en repræsentant til bestyrelsen.

Formand

Lars Erik Jønsson
Administrerende direktør i Erhvervshus Nordjylland

E-mail: lej@ehnj.dk
Tlf.: 20 66 68 21

Næstformand

Linda Kofoed Persson
Kommunalbestyrelsesmedlem (O), udpeget af Bornholms Kommunalbestyrelse

E-mail: Linda.Kofoed.Persson@brk.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Flemming Torsten Sørensen
Kommunalbestyrelsesmedlem (Å), udpeget af Bornholms Kommunalbestyrelse

E-mail: Flemming.torsten.soerensen@dgi.dk

Szilvia Gyimóthy
Lektor, ph.d., Department of Marketing, Copenhagen Business School

E-mail: sgy.marktg@cbs.dk

Peter Vesløv
Direktør, Bech Pack Systems A/S, udpeget af Bornhoms Vækstforum

E-mail: pv@beck-liner.com

Laila Kildesgaard
Direktør, Kommunernes Landsforening

E-mail: laik@kl.dk

Martin Magelund Rasmussen
Centerdirektør, Rigshospitalet HovedOrtoCentret

E-mail: martin.magelund.rasmussen@regionh.dk

Medarbejderrepræsentant

Lene Havtorn Larsen
Seniorkonsulent, Center for Regional- og Turismeforskning

E-mail: lene.havtorn.larsen@crt.dk

Observatør

Allan Westh
Arbejdsmarkedschef, Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, Bornholms Regionskommune

E-mail: Allan.Westh@brk.dk

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

 

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2022

Læs mere