Bæredygtigt turismeregnskab lanceret

Gå til nyhedsoversigten

Bæredygtigt turismeregnskab lanceret

Af Jonathan Lindahl, specialkonsulent CRT

Hvordan måler vi bæredygtighed inden for turisme? Det er en ret svær opgave. Men i CRT har vi arbejdet med at udvikle et bæredygtigt turismeregnskab (BRT), som de danske destinationsselskaber kan benytte. Vi har udviklet det for VisitDenmark, og har netop præsenteret den første udgave for destinationsselskaberne her i det nye år. Det bæredygtige turismeregnskab er et værktøj, som kan bruges til at måle, om dansk turisme udvikler sig i en mere bæredygtig retning.

Lanceringen er et prototypeprojekt som startede i 2020 med deltagelse af forskellige partnere. Regnskabet indeholder i alt 21 indikatorer, hvoraf der på nuværende tidspunkt er lavet tal for 15 af indikatorerne. Indikatorerne er opdelt efter den miljømæssige, økonomiske og sociale dimension, og indikatorerne er tilgængelig på kommune-, destinations- og nationalt niveau. I første omgang er der lavet tal for 2019 og 2020.

Første version af regnskabet blev præsenteret for de danske destinationsselskaber i starten af det nye år, hvor der var en meget positiv modtagelse af det. Her havde destinationsselskaberne mulighed for at give feedback og sparring på prototypen, så regnskabet kan videreudvikles.

En af de indikatorer som der mangler tal for, er turisternes CO2-aftryk. Her deltager CRT i to projekter, som skal sætte tal på turisternes CO2-aftryk. CRT er både med i projekt, som skal opgøre det for Danmark samt et nordisk projekt, som skal harmonisere metoden for de nordiske lande. Her har CRT bl.a. præsenteret vores erfaringer og viden i et symposium af UNWTO, en OECD-workshop for Kroatien samt en workshop i Sverige.

Lige nu arbejdes der på, at der udgives et nationalt tal for turisternes CO2-aftryk i Danmark ultimo 2023.

Yderligere oplysninger om det bæredygtige turismeregnskab kan fås hos Jonathan Lindal på mail jonathan.lindahl@crt.dk.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere