Udvikling af bæredygtigt nationalt turismeregnskab

Gå til nyhedsoversigten

Udvikling af bæredygtigt nationalt turismeregnskab

Nyt projekt vil udvikle det nationale turismeregnskab, så det også måler bæredygtighed.

En del af Landdistriktspuljens midler skal nu bruges til at udvikle et bæredygtigt turismeregnskab, der sætter tal på både de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter af turismen.

Bag projektet ”Bæredygtigt turismeregnskab” står en stor gruppe af turist- og forskningsinstitutioner.

VisitDenmark leverer i samarbejde med Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) allerede i dag et årligt turismeregnskab, der bl.a. indeholder tal for omsætning og arbejdspladser. Det er et værktøj, der nyder stor anerkendelse og udbredelse. Partnergruppen bag projektet ønsker nu at undersøge muligheden for, hvordan dette værktøj kan udnyttes på de tre bundlinjer: økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Inspirationen kommer fra ét af FN’s verdensmål, der hedder ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”. Turismen har nemlig stor betydning for den bæredygtige udvikling af lokalsamfund i landdistrikterne, og regnskabet skal fungere som værktøj til udvikling af lokalmiljøer.

Anne Thomas, direktør på Center for Regional- og Turismeforskning (CRT), som er tovholder på projektet, siger:

  • Jeg er oprigtig spændt på det her projekt. Det er særligt, fordi så mange slutter op omkring noget, flere og flere kalder på: Nemlig et værktøj der skal støtte en bæredygtig udvikling af turismen. Det er en virkelig kompliceret opgave, og derfor er det en fornøjelse med så mange vidende parter på sagen.


Turisme og bæredygtighed hænger sammen

I mange landdistrikter har turismen stor betydning for beskæftigelsen – både direkte og inddirekte.

Turist-prægede yderområder kan opretholde et højere niveau af dagligvarebutikker, cafeer og anden privat service grundet turismen, end de ville kunne, hvis de udelukkende var henvist til den fastboende befolknings forbrug.

Samtidig viser ny forskning fra Center for Regional- og Turismeforskning, at engagerede ”tilvalgsbeboere”, ofte sommerhusgæster, bidrager med et vigtigt udviklingspotentiale i attraktive lokalområder.

Mange destinationsselskaber arbejder allerede strategisk med at støtte tiltag, der både er til gavn for gæster og for fastboende, de er samtidigt bevidste om vigtigheden af også at værne om deres egn ved at beskytte lokal kultur og natur.

Der er derfor mange væsentlige grunde til at udvikle et bæredygtigt turismeregnskab.

Partnerne bag

Partnergruppen omfatter udover Visit Denmark, Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) og Danske Destinationer også Dansk Kyst- og Naturturisme samt forskningsinstitutionerne Nordregio og Center for Landdistriktsforskning.
Det er denne samlede gruppe af partnere, der nu skal udvikle værktøjerne til at sammenkoble turismestrategier med en bæredygtig udvikling af landdistrikterne.

Yderligere oplysninger:

Direktør for Center for Regional- og Turismeforskning (CRT), Anne Thomas: anne.thomas@crt.dk eller mobil  3085 5188.

Analysechef i VisitDenmark, Helle Damkjær: hd@visitdenmark.com eller mobil 2943 0672.

Formand for Danske Destinationer, Jens Müller: jens@desj.dk eller mobil 2819 9011.

Fakta:

Miljømodel og turismemodel

Regional Tourism Sattelite Accounts (RTSA) er bredt anerkendt som standardværktøjer til at måle turismens bidrag til destinationsøkonomier. Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) udvikler og driver hhv. en regionaløkonomisk turismemodel (SAM-K/LINE®_RTSA) og miljømodel (SAM-K/LINE®_RSEEA).

Turismemodellen udvikles i samarbejde med VisitDenmark og indeholder turismesatellitregnskaber for danske kommuner. Modellen bruges bl.a. til beregne turismens samlede økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning for alle de danske kommuner og hele landet.

Miljømodellen er udviklet i samarbejde med Region Syddanmark og bruges som et analyseredskab for lokale beslutningstagere til at opnå en mere klimaneutral økonomisk udvikling. Modellen indeholder et kommunalt miljøøkonomisk regnskab, som bl.a. inkluderer data omkring drivhusgasudledningen på kommunalt niveau, både i form af en territorial og forbrugsbaseret opgørelse samt fremskrivninger af den territoriale udledning på kommunalt niveau.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere