En grøn bølge af muligheder for samarbejde

Gå til nyhedsoversigten

En grøn bølge af muligheder for samarbejde

Af Anne Thomas, direktør i CRT

Grøn infrastruktur væver sig i stigende grad ind i landet. Hvor der tidligere har været især meget fokus på kysterne, er der nu gang i diverse vandre- pilgrims- og cykelruter, nationalparker og naturoplevelser. Det skaber muligheder, men spørgsmålet er hvem der skal gribe dem?

På Bornholm er der, som flere andre steder i landet, en ny turismestrategi på vej der bestræber sig på at sprede turismen, så der er bedre adgang til flere unikke oplevelser og mindre pres på de klassiske turistmål. Man taler om portaler og netværk. Og så taler man om naturoplevelser ikke kun ved kysten men via ”Den Grønne Bølge”, der som et sammenhængende grønt landskab slynger sig på tværs af Bornholm omkring den ny indviede Højlyngssti på som rygrad.

8 landsbyer med

Og de mindre byer inde på øen har spillet med på tonerne til den melodi. I alt har 8 byer på Bornholm været i gang med lokale udviklingsplaner der alle har lagt sig ”på ryggen af den grønne bølge”. Foreløbigt er 6 endelig godkendt og de to sidste er tæt på vej.

Det giver anledning til erfaringsopsamling.

For nok har de 8 byer alle kastet sig over opgaven med iver, og nok er fællesskaberne enige om at adgang til naturen omkring os giver muligheder og kvalitet i hverdagen. Men erfaringerne er forskellige, og kræfterne er uens fordelt. Mange af dem har brug for støtte til både fondsansøgninger og projektudvikling herfra – hvis drømmene skal realiseres til gavn for både lokale beboere og turisterne.

Svært med balancen

Parallelt har flere af de grønne organisationer som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Naturfredningsforening (DN) fornuftigt fokus på naturen på dens egen præmisser. Hvordan skaber vi mere natur? Og hvordan beskytter vi det, der er? Interesserne kunne sagtens gå hånd i hånd. Men det kræver en ekstra indsats at balancere og udvikle både beskyttelse og benyttelse.

Kommunen er en væsentlig aktør, men som mange andre kommuner i de typiske kyst- og natur destinationer, så er der også her begrænsede ressourcer.

Vigtigt forskningsområde

Mens vi hos CRT glæder os over de mange spændende lokale udviklingsplaner på ryggen af den grønne bølge, så har vi også lovet os selv at vi de kommende år skal hjælpe os selv og andre til at blive klogere på, hvordan det gode samarbejde bedst kan foregå.

Hvilke instrumenter, værktøj og erfaringer er gode at fremhæve? Hvordan får vi de forskellige interesser og funktioner til at spille sammen på arealer, med mange forskellige arter og ejerskabsforhold, til glæde for såvel natur som lokalsamfund? Det er et vigtigt forskningsområde også i det kommende år.

De mange lokale udviklingsplaner vil blive offentliggjort samlet i løbet af foråret 2023, sammen med analyser omkring den Grønne Bølge.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere