Erfaren konsulent/forsker indenfor grøn omstilling af erhvervsfremme og lokalsamfund

Den grønne dagsorden og klimaomstillingen vil præge samfundsudviklingen i mange år fremover, ikke mindst i landdistrikterne. CRT er en del af partnergruppen bag Nationalt Center for Grøn Energi. Med det nye center og energiøen bliver Bornholm samlingspunkt for viden og udvikling af grøn energi i et land, som i forvejen har den grønne førertrøje. Som forskningscenter er det blandt andet CRT’s opgave i de kommende år at udvikle viden om, hvad den grønne omstilling kan og vil betyde for lokalsamfund, erhverv og arbejdsmarked. Vi vil gerne bidrage til, at den grønne omstilling kan skabe udvikling i alle landets kommuner.

Derfor søger vi en kollega med solid baggrund i erhvervsfremme, der kan gå forrest i at levere ny og akademisk velfunderet viden til hjælp for alle, der nu skal træffe vigtige beslutninger om en grøn omstilling til størst mulig gavn for lokalsamfundene.

Vil du være med til at besvare spørgsmål som:

 • Hvordan kan man fremme grøn erhvervsudvikling og -omstilling på landet?
 • Hvad kendetegner virksomheder og erhverv på landet sammenlignet med byområder?
 • Hvilke implikationer har bæredygtighedsomstilling for virksomheder på landet (herunder turisme)?
 • Hvordan kan man fremme udvikling og omstilling af erhverv og produktionsområder, hvor den grønne omstilling særligt mærkes?

Genkender du dig selv som en med:

 • Erhvervsbrillerne på i en samfundsmæssig kontekst
 • Viden om og interesse for miljø- og samfundsforhold
 • Forståelse/faglighed inden for geografi i bred forstand
 • Faglighed omkring resiliens og bæredygtighedsomstilling
 • Erfaring med anvendelsesorienteret forskning og forskningsbaseret rådgivning (gerne ph.d.)
 • Et stærkt, relevant fagligt netværk

Og er du:

 • Akademisk velfunderet
 • Analytisk stærk
 • Udadvendt og opsøgende
 • Handlekraftig og løsningsorienteret
 • En holdspiller

så tilbyder vi dig at blive en del af et team med særligt øje for steder i forandring.

Vi er et uafhængigt forskningscenter med base på Bornholm (Hasle) og i København. Vi er fleksible ift. fjernarbejde. Du får ansættelsessted på Bornholm, hvor du vil indgå i et team, der foretager analyser og forskning i forbindelse med NCGE.

Sammen med os vil du levere viden gennem analyser og rådgivning til alle, som skal udvikle strategier og politik, både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Vi forstår kommuners forskelligheder. Vi prioriterer formidling, også den videnskabelige.

CRT driver som de eneste i Danmark en regionaløkonomisk model, som giver et detaljeret indblik i regionale forhold for dansk økonomi og befolkning. Så du får enestående adgang til kvantitative data.

Vi ser by og land i indbyrdes sammenhæng – ikke mindst når det gælder den grønne omstilling. Vi har brug for et sociologisk/geografisk perspektiv på erhvervsudvikling, som har blik for erhvervsudviklingens sociale, kulturelle og stedbundne forudsætninger og barrierer.

For den rette ansøger er der muligheder for at tilrette ansvarsområdet, så stillingen svarer overens med kompetencer og ambitioner. I det daglige refererer du direkte til CRT’s direktør. Vi har en klar forretningsstrategi, men også en organisation, der tror på udvikling på baggrund af de stærke muligheder, som medarbejdere og samarbejdspartnere bringer på banen. Du får derfor muligheden for at være toneangivende i udviklingen af, hvad der kan blive et meget vigtigt politisk instrument i Danmark fremover.

Dine løn- og ansættelsesvilkår fastlægges efter forhandling ud fra dine kvalifikationer, uddannelse og erfaringer inden for rammerne af overenskomsten mellem Finansministeriet og relevant organisation.

Evt. yderligere information om stillingen rettes til direktør Anne Thomas på mobil 3085 5188 eller mail anne.thomas@crt.dk.

Ansøgning med CV uploades på Jobindex https://www.jobindex.dk/vis-job/h1247173 senest den 15. juni 2022.

Læs mere om CRT på www.crt.dk.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

 

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere