Glædelig jul i Land og By

Gå til nyhedsoversigten

Glædelig jul i Land og By

Her ved årsskiftet vil vi gerne fra CRT ønske alle vores samarbejdspartnere en varm hilsen med tak for det forgangne år.

Vores partnerskaber har dannet en vid forgrening af indsatser, der alle peger ind i den foranderlige virkelighed, vores samfund befinder sig i.

Vi kan glædes over at se tilbage på arbejdet under Partnerskabet for Bæredygtig Turisme, hvor vi i år er lykkedes med at kunne udregne detaljerede klimaeffektberegninger af turismeforbruget i Danmark.

Partnerskabet National Center for Grøn Energi gav os lejlighed til at påpege de udviklingsmuligheder og -veje, der ligger i kølvandet af de store energiinvesteringer, der forestår på Bornholm og lignende yderkommuner.

KRØS-alliancen omkring den regionaløkonomiske sundhedsmodel blev stiftet for at tilbyde og sikre et solidt kommunal- og regionaløkonomisk beslutningsgrundlag. Et grundlag, som kan kvalificere og optimere beslutnings- og prioriteringsprocesser med betydning for sundhed, velfærd og arbejdsmarkedsdynamikker i sundhedssektoren i alle egne af Danmark.

Nye Stemmer ll bragte os i samarbejde med lokale foreninger rundt på danske øer for at udpege, hvordan tilvalgsbeboeres ressourcer kommer bedre i spil i samarbejdet med de fastboendes lokalsamfund.

Det har inspireret os og efterladt os stolte her ved udgangen af året.

Men det fortsætter naturligvis næste år.

Vi ser, at den regionale transformation har mange væsentlige facetter. På velfærdsområdet, i arbejdsmarkedet og erhvervslivet som i det nære lokalsamfund vil klimaindsatsen, demografiske udfordringer og den globale uro kræve samfundsmæssige omstillinger, der har vidt forskellige konsekvenser, og derfor kræver vidt forskellige redskaber alt efter hvilke vilkår, der hersker i den enkelte kommune.

Det vil vi fortsat arbejde på at blive klogere på. Vi vil fortsat gøre det via partnerskaber, og vi vil fortsat forankre vores resultater i den levede virkelighed, sådan som det har været vores særkende i mange år.

Derfor takker vi for jeres samarbejde og ønsker jer alle et godt nytår med masser af nye samarbejdsprojekter.

Anne Thomas, direktør i CRT

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere