Udfordringer med at få kvalificerede medarbejdere til turismejobs i landdistrikterne

Gå til nyhedsoversigten

Udfordringer med at få kvalificerede medarbejdere til turismejobs i landdistrikterne

Af Karin Topsø Larsen, seniorforsker, CRT

Hvad kan vi gøre for at sikre kvalificeret arbejdskraft til turismesektoren i landdistrikterne?

Det er ét af de spørgsmål, CRT er ved at undersøge i et forskningsprojekt om hvilke særlige vilkår virksomheder i landdistrikterne har for at sikre sig arbejdskraft. En af de brancher, der fylder meget i landdistrikternes erhvervsliv, er turismebranchen – både restaurations-, overnatnings- og oplevelsessektoren.

Samtidig er turisme ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, én af de brancher, der har allerflest forgæves rekrutteringer. Hele 44% af alle rekrutteringsforsøg i første halvdel af 2022 endte enten med en ubesat stilling eller ansættelse af en person med andre kvalifikationer end de efterspurgte.

Ifølge interviews foretaget af CRT er der betydelig forskel fra virksomhed til virksomhed om hvor store rekrutteringsvanskeligheder man har – og hvilke typer af arbejdskraft der er udfordringer med.

Kokke, tjenere og ufaglærte
Generelt er det uhyre svært at sikre sig uddannede kokke og til dels også uddannede tjenere. Derudover oplever nogle virksomheder at de har svært ved at tiltrække ufaglærte sæsonarbejdere – især de helt unge. Flere tyr til udenlandsk arbejdskraft, men oplever en række udfordringer med den strategi.

Ikke alle turismevirksomheder oplever dog vanskeligheder. En virksomhed, der ikke har rekrutteringsvanskeligheder, understreger vigtigheden af at sikre de faglærte i køkkenet ordentlige arbejdsvilkår på overenskomst. Virksomheden har desuden fokus på nærværende personaleledelse og skabelse af tætte relationer mellem medarbejderne og stedet.

Hjælp til udenlandsk arbejdskraft
Andre, især de små virksomheder, har ikke mulighed for at igangsætte større strategiske indsatser. De mener selv, de har gjort alt hvad der er muligt og efterspørger hjælp udefra til generel rekruttering af arbejdskraft fra udlandet, herunder hjælp til sikring af opholdstilladelser-, adgang til danske bankkonti og ordentlige boligforhold til de udenlandske medarbejdere. De efterspørger også mulighed for at forkorte tjeneruddannelsen, så potentielle medarbejdere ikke skal igennem en 3-4-årig lang uddannelse før de er faglærte. 

Lydhør ledelse vigtig overfor unge
Adgangen til ung arbejdskraft er også en udfordring. Især blandt de helt unge på 15-18 år, der skal ind på arbejdsmarkedet for første gang. Virksomhederne håber, at der er tale om et overgangsproblem forbundet med Corona-krisen, som vil blive forbedret efterhånden som de unge oplever en øget økonomisk motivation. De virksomheder, der har succes med at sikre sig ung sæsonarbejdskraft, understreger vigtigheden af:

  • At have veludbyggede træningsmuligheder på stedet
  • At sikre et godt arbejdsmiljø både medarbejderne imellem og med ledelsen

De oplever, at de unge kommer tilbage år efter år – og også gerne arbejder i weekenderne udenfor højsæsonen. Desto stærkere bånd der er mellem medarbejderne og en lydhør, anerkendende ledelse, desto mere tilbøjelige er de til at komme tilbage – også efter at de unge er flyttet til byerne efter uddannelse.

Nogle virksomheder anser dog udenlandsk arbejdskraft for at være den eneste reelle løsning på arbejdskraftmanglen på længere sigt. Men ansættelse af udenlandsk arbejdskraft kan være ressourcekrævende. Nogle har ligefrem bygget boliger til den udenlandske arbejdskraft og de bruger en del tid på at hjælpe de nye medarbejdere med en række administrative barrierer.  

Kom til videnscafe
Dette var blot en mindre smagsprøve. Vi arbejder fortsat på at analysere resultater på tværs af erhvervene og på at vurdere hvilke aspekter der knytter sig til særlige landdistriktsproblematikker og -muligheder.

Projekt `Arbejdsmarkeder og arbejdskraft i landdistrikterne´ støttes af forskningsmidler fra Bolig- og Planstyrelsens Landdistriktspulje og løber frem til d. 31.12.2022.

Foruden interviewundersøgelsen – der dækker flere forskellige erhvervssektorer – består projektet af et større statistisk materiale om arbejdskraftens geografiske og branchemæssige bevægelser.

CRT afholder videnscafé tirsdag d. 6.12.2022 om projektet, hvor du kan komme og høre mere. Læs mere om videnscafeen her.

Har du spørgsmål, så kontakt projektleder Karin Topsø Larsen: karin.topsoe.larsen@crt.dk; 3085 5177   

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere