Hvordan kan Bornholm ruste sig til det grønne arbejdsmarked?

Gå til nyhedsoversigten

Hvordan kan Bornholm ruste sig til det grønne arbejdsmarked?

Af Gitte Hvidkær Marschner
 
Bornholm oplever en meget høj beskæftigelse i disse år, og der mangler arbejdskraft inden for en række fagområder. Hvad sker der, når Energiø Bornholm skal realiseres, og vi har brug for endnu mere arbejdskraft? Det var temaet, da CRT for nylig samlede 40 engagerede gæster til videnscafé i Hasle.
 
CRTs seniorforsker Karin Topsø Larsen fortalte om de kompetence- og uddannelsesbehov, der kan forventes at komme i forbindelse med Energiø Bornholm, og hvad Bornholms forudsætninger umiddelbart er for at imødekomme disse kompetencebehov.  Overordnet er det primært faglærte og specialarbejdere inden for det tekniske område, der er behov for.

De dårlige nyheder er at: 

 • En beregnet overordnet mangel på arbejdskraft på flere hundrede personer op mod 2030 – selv uden Energiø Bornholm. 
 • Op mod 20% af de faglærte, der er i beskæftigelse, er 60 år eller ældre.   
 • Antallet af unge er faldende, så selv hvis flere vælger at blive faglærte, er det ikke nok. 
 • De kommende års forventede efterspørgsel kan ikke dækkes, hvis de nuværende demografiske mønstre ikke ændres – selv uden Energiø Bornholm.

Konklusionen er derfor, at der er behov for en strategi til at tiltrække (endnu) flere folk til Bornholm. Manglen på arbejdskraft kan få betydning for om anlægsfasen af Energiø Bornholm kan overholdes, eller den kan betyde øget anvendelse af midlertidig udenlandsk arbejdskraft. 
Endelig, og mest sandsynligt, vil manglen betyde, at andre erhverv er mere konkurrenceudsatte på deres arbejdskraft. Det gælder særligt de brancher der anvender arbejdskraft med tekniske uddannelser.    

De gode nyheder er til gengæld: 

 • Bornholms arbejdsstyrke (fag og uddannelser) har en kompetence-profil, der svarer godt til de kompetence-typer der efterspørges. 
 • Bornholm er inde i en positiv udviklingsproces med flere tilflyttere end fraflyttere. Også tilflytterne har en kompetence-profil, der efterspørges i forhold til udvikling af Energiø Bornholm.
 • Der er overskud af indvandrere. Denne gruppes beskæftigelsesmuligheder er også en potentiel arbejdskrafts-pulje. 

Der er etableret et tæt lokalt samarbejde i projekt ”Nationalt Center for Grøn Energi”, hvor der kan skabes en fælles indsats. Hvis der skal være arbejdskraft nok i fremtiden, så bliver det nødvendigt at få mere arbejdskraft ude fra.  

Oplægget blev afsluttet med en opfordring til at huske, at det er hele mennesker, ikke bare arbejdskraft og målgrupper, der skal tiltrækkes. Det er mennesker, der har familie og børn, som ikke kun er optaget af arbejdet, men også af familiens liv, bolig, fritidsliv mm. Derfor skal der en holistisk tænkning ind, når der skal tiltrækkes arbejdskraft og det kræver et samspil på tværs af virksomheder, kommune og civilsamfund at løfte det. Det handler om et tværgående samarbejde om at skabe det ”hele liv”.  

I paneldebatterne var: 

 • Inge Prip, direktør for Campus Bornholm  
 • Claus Andersen, medejer af Task Engineering og direktør hos Sydhavnens Motorværkssted  
 • Lars Knudsen, smedemester hos Brødrene Anker  
 • Iben Arvad Hansen, direktør for Work-Live-Stay Southern Denmark 
 • Nikolaj Lubanski, Chief Operating Officer hos Copenhagen Capacity 

Men hele salen blev inddraget og i løbet af paneldebatten kom en række gode råd:

Lær at tiltrække arbejdskraftDet kan være hensigtsmæssigt for virksomheder at få erfaringer med at hente arbejdskraft ude fra før behovet bliver meget akut. Det kræver, at man tænker i helheder for den enkelte – bolig, familie, fritidsliv.  
Brug netværkTænk i at bruge de netværk I har. Medarbejdere, der allerede er rekrutteret hertil, vil kunne tiltrække flere, hvis de er glade for det.  
Klar til at modtage nye?Vil I det som virksomhed? Og er I klar? Er det en strategi eller en nødløsning? Vær forberedt på at tage imod nye medarbejdere ude fra.  
International arbejdskraftRekrutter eventuelt flere ad internationale medarbejdere ad gangen. Det kan være nemmere at falde til som international medarbejder, hvis der er flere.  
Vær opmærksom på, at det ikke alene handler om jobbet, men om det hele mennesker, der har familie og et socialt liv. Hvis nye internationale medarbejdere skal falde til, skal hele familien falde til socialt. Hjælp eventuelt med at skabe tilknytning til foreningsliv og andre fritidsaktiviteter og vær opmærksom på, at invitere ind i fællesskaber.
Fra sæsonarbejder til tilflytterDer kan være et potentiale for permanent arbejdskraft i sæsonarbejdere. Vis dem hvilke helårsmuligheder der er.  
Skab relationer til fraflyttede ungeEt potentiale kan også være de unge, der flytter for at tage uddannelse. Hold kontakt til dem og vis mulighederne til de fraflyttede unge.  
IndpendlereHvis det skal være relevant at pendle til Bornholm for at arbejde, kan der være behov for at justere i arbejdstiderne, så det tilpasses indpendlere.
UdpendlerePersoner der bor på Bornholm og udpendler for at arbejde, kan potentielt rekrutteres, hvis de gøres opmærksom på, at der er attraktive lokale jobs.
Målrettet og samtidig flere indsatser samtidigDet er afgørende at være klar på, hvem det er der skal tiltrækkes. Afhængigt af målgruppen er det forskelligt, hvad man skal slå på. 
 
Vær indstillet på, at der skal mange forskellige løsninger til, som skal virke samtidigt. Der er ikke en ting der fikser alt.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere