Land/by barometer – 2022

Intro

1. Befolkning

2. Uddannelsesniveau

Figur 2.1: Andelen af 25-69 årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse fordelt på landsdele, 2008 og 2021

Anm.: LVU er inkl. universitetsbachelorer, mens uoplyste uddannelser ikke indgår i figuren.
Kilde: Danmarks Statistik, tabel HFUDD11

Figur 2.2: Højest fuldførte uddannelsesniveau for 25-69 årige fordelt på landsdele, 2021

Anm.: LVU er inkl. universitetsbachelorer, mens uoplyste uddannelser ikke indgår i figuren.
Kilde: Danmarks Statistik, tabel HFUDD11

Figur 2.3: Antal års uddannelse efter grundskole for 25-69 årige fordelt på landsdele, 2021

Anm.: Ved beregning af antal års uddannelse er der brugt følgende længder på uddannelsesgrupperne: 0 år for grundskole, 3 år for gymnasial, 3,5 år for faglærte, 5 år for KVU, 6,5 år for MVU og 8 år for LVU (inkl. universitetsbachelorer og ph.d. og foskeruddannelser).
Kilde: Danmarks Statistik, tabel HFUDD11

3. Arbejde

4. Økonomi

Figur 4.1: BVT per indbygger (1.000 kr.) fordelt på landsdele, 2020

Kilde: Danmarks Statistik, tabel NRBP10

Figur 4.2: Erhvervsindkomst per indbygger (1.000 kr.) fordelt på landsdele, 2020

Anm.: Erhvervsindkomst er beregnet pr. indbygger over 14 år.
Kilde: Danmarks Statistik, tabel INDKP101

Figur 4.2: Disponibel indkomst per indbygger (1.000 kr.) fordelt på landsdele, 2020

Anm.: Erhvervsindkomst er beregnet pr. indbygger over 14 år.
Kilde: Danmarks Statistik, tabel INDKP101

5. Klima og miljø

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

 

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere