Mød CRT på Folkemødet

Gå til nyhedsoversigten

Mød CRT på Folkemødet

CRT deltager i tre forskellige debatter på årets Folkemøde på Bornholm den 13.-15. juni.

Temaerne er:

 • Scenarier for fremtidens lokale, grønne omstilling
 • Deltidsbeboere – udvikling eller afvikling af landkommuner
 • Når kunsthåndværk løfter et yderområde
   

Læs mere om arrangementerne herunder. Vi glæder os til at se dig!

Torsdag den 13. juni kl. 11-12 i Bornholmerhuset:
Scenarier for fremtidens lokale, grønne omstilling

Hvordan kan man forstå og organisere grøn omstilling og erhvervsudvikling i udkantsdanmark i forbindelse med de kommende års energiudvikling- og planlægning? Det er fokus for denne paneldebat, som tager udgangspunkt i en af CRTs analyserapporter. Den indeholder tre scenarier for Bornholm i forbindelse med overgangen til at blive Danmarks første energiø i de kommende år, og er også relevant for andre tilsvarende udviklingsområder i Danmark.

Diskussionen går på, hvordan energiudviklingen påvirker værtskommunerne og hvordan kommunerne selv kan være med til at påvirke udviklingen med blik for erhvervshistorik, lokale interesser og visioner. Og hvordan man i det lange løb kan sikre et bæredygtig lokalt samfund med fremtidens energilandskab som omdrejningspunkt.

Paneldebatten tager udgangspunkt i CRTs testørapport fra 2023 og tre scenarier for grøn udvikling med udgangspunkt i energiøen.

I debatten deltager:

 • Mogens Lykketoft (Energinet)
 • Peter Kjær Kruse-Andersen (KU)
 • Ulrich Bang (Dansk Erhverv)
 • Søren Møller Christensen (BEI)
 • Julia Kirch Kirkegaard (DTU).

Debatten arrangeres i samarbejde med Laila Kildesgaard fra “stederskaberfolk”, der modererer samtalen.

____

Fredag den 14. juni kl. 12.30-13.30 i Bornholmerhuset:
Deltidsbeboere – udvikling eller afvikling af landkommuner?

Er deltidsbeboelse med til at udvikle eller afvikle de danske landkommuner?
De danske landkommuner har i årtier oplevet affolkning af fastboende. Samtidig oplever nogle lokalsamfund i de danske landkommuner en stigende deltidsbeboelse og en øget sæsonbefolkning, som kommer for at ”koble af” og forbruge stedet.

Men der er også deltidsbeboere, der kommer for at ”koble til”, som aktivt engagerer sig i det lokalsamfund, de føler en tilknytning til, uden at have fast bopæl der; tilvalgsbeboerne. De kan bringe forskellige ressourcer i spil i lokalsamfundene herunder finansiering, netværk, viden, arbejdskraft og nye perspektiver.

Hvad kan man gøre i lokalsamfundet for at få tilvalgsbeboerne til at bidrage til udviklingen af stedet? Og er det overhovedet vejen frem? Vil det levende lokalsamfund hele året forsvinde med udbredt deltidsbeboelse? Eller kan deltidsbeboelse på sigt føre til helårsbeboelse? Hvad kan lokalsamfundene gøre for ikke at blive rendt over ende?

I debatten deltager:

 • Direktør for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard
 • Seniorforsker på Center for Regional og Turismeforskning Karin Topsø Larsen
 • Programchef i Realdania Stine Lea Jacobi
 • Formand for Vang Beboer- og Grundejerforening Iris Kofod

Moderator: Gitte Hvidkær Marschner, specialkonsulent hos Center for Regional og Turismeforskning.

____

Lørdag den 15. juni kl. 16.00-16.45 på Vandkantscenen på Skonnerten Johanne: Når kunsthåndværk løfter et yderområde

Med afsæt i udpegning af Bornholm, som den første ø i verden og region i Europa som ”World Craft Region’ i 2017 har Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) netop udarbejdet en analyse, ” Når erhvervs- og stedsudvikling går hånd i hånd” om Kunsthåndværkernes Ø.

Her kan man læse hvordan man lokalt på Bornholm, blandt andet med LAG-midler, har understøttet denne udvikling gennem næsten 30 år.
Diskussionen kredser om styrker og udfordringer i yderområder/landdistrikter i Danmark, og hvordan man lokalt f.eks. med LAG-midler (Lokale aktionsgrupper) kan understøtte og forløse stedets potentialer.

Kommunerne, særligt i yderområder, er så udsultede, at de lokale politikere ikke engang har mulighed for at investere i de åbenlyse lokale potentialer og investeringscases, f.eks. kultur og erhvervsudvikling. Vi kommer også omkring central politisk overstyring og centraliseringsbølgen, som gør det sværere at fastholde den lokalt drevne udvikling og understøtte det lokale frivillige engagement.

I debatten deltager:

 •  Morten Riis – Viceborgmester på Bornholm
 •  Rikke Brandt Broegaard – Forsker fra CRT
 •  Simon Egebæk Eliasson – Teamchef fra Tænketanken Demokratisk Erhverv
 •  Annette Quistgaard – Forkvinde for LAG Thy-Mors
 •  Timmi B. Kromann – Udøvende lokal kunsthåndværker fra Kokolores og repræsentant i World Crafts Council
 •  Michael Brandt – ejer af Baltic Sea Glass

Moderator er Christian Prip, forperson for LAG-Bornholm.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere