Ny forskning om ejerformer i landbruget

Gå til nyhedsoversigten

Ny forskning om ejerformer i landbruget

CRT ser nu nærmere på, hvordan nye ejerformer og forretningsmodeller i landbruget bidrager til trivsel i nærliggende landsbyer.

Livet på landet og i landsbyerne er under forandring i disse år. Også i landbruget sker der store forandringer med både finansielle udfordringer og udfordringer med generationsskifte. Det ændrer både på ejerskab og ejerkredse til landbrugsjorden. Samtidig er landbrugsloven blevet liberaliseret, så investorer nu kan opkøbe og drive landbrug i Danmark uden landbrugsuddannelse, uden bopælspligt og uanset nationalitet. Det betyder, at en række meget forskelligartede aktører nu har investeret i og etableret fødevareproduktion i Danmark, som for eksempel pensionskasser, fonde, udenlandske investorer, andelsbaseret ejerskab samt mikrovirksomheder.

Seniorforsker Rikke Brandt Broegaard siger:

  • Spørgsmålet om, hvad der sker med lokalsamfundet, når jorden er ejet af nogen, der ikke bor i lokalsamfundet, er ikke rigtig belyst i Danmark – men har stor bevågenhed internationalt. Derfor er det vigtigt og spændende at få mere viden om området her i Danmark, og jeg glæder mig meget til at dykke ned i det.

Målet er, at projektet vil bidrage til ny viden og debat om, hvordan ejerformer påvirker det omkringliggende lokalsamfunds trivsel, både (lokal-)økonomisk og socialt.

  • Vi har forud for projektformuleringen haft en tæt dialog med flere Lokale Aktions Grupper (LAG) rundt omkring i Danmark og flere landboforeninger. Vi håber, at forskningsprojektet kan give relevant input til aktørerne: LAGer, den enkelte engagerede landmand, borgerforeningen, sammenslutninger af producenter af lokale fødevarer og fødevareoplevelser, landboforeninger, jordbrugsfonde og kommunale og regionale indsatser vedr. erhvervsudvikling, tilflytning og turisme. Projektet vil munde ud i en rapport, 2-3 lokale workshops og en podcast, fortæller Rikke Brandt Broegaard.

Projektet er støttet af Landdistriktspuljen under Erhvervsministeriet og udføres af Center for Regional- og Turismeforskning i samarbejde med etnolog Rasmus Blædel Larsen. Seniorforsker Rikke Brandt Broegaard er projektleder, ligesom chefkonsulent Anders Hedetoft bidrager til projektet med registerbaseret analyse. Projektperioden løber frem til juli 2021.

Yderligere information kan fås ved at kontakte:

Seniorforsker hos Center for Regional- og Turismeforskning (CRT), Rikke Brandt Broegaard: rikke.brandt.broegaard@crt.dk eller mobil  3085 5180.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere