Praksisnære anbefalinger ifht. at udnytte mulighederne ved Energiø investeringerne

Gå til nyhedsoversigten

Praksisnære anbefalinger ifht. at udnytte mulighederne ved Energiø investeringerne

CRT kommer nu med en række praksisnære anbefalinger til, hvordan Bornholm kan forberede sig på at udnytte mulighederne ved de kommende energiø-investeringer. Anbefalingerne kommer efter at CRT har gennemført en analyse i regi af projekt ”Klar til Energiø Bornholm” med det formål at se nærmere på de brancher og virksomheder der i særlig grad forventes at blive direkte påvirket af de kommende energiøinvesteringer på Bornholm. Samlet set drejer det sig om cirka 1/3 af de beskæftigede på Bornholm der arbejder inden for disse brancher, men i praksis vil det være et meget mindre antal virksomheder og beskæftigede.

Permanent beskæftigelsesstigning
Afhængig af den konkrete udformning af den bornholmske energiø forventes den at skabe en permanent beskæftigelsesstigning på mellem 400 og 500 årsværk på Bornholm, når havmølleparken er fuldt indfaset, hvilket forventes at ske i 2030. Hertil kommer en betydelig midlertidig beskæftigelse i selve anlægsperioden. De midlertidige job forventes primært udfyldt med tilrejsende arbejdskraft

Mangel på faglærte forstærkes
Udfordringen for det bornholmske arbejdsmarked er, at der allerede i dag er mangel på især faglært arbejdskraft, og denne mangel ser ud til at blive forstærket i de kommende år, primært fordi en forholdsvis stor del af den bornholmske arbejdsstyrke nærmer sig pensionsalderen. Også en stor del af de selvstændige erhvervsdrivende nærmer sig pensionering, hvilket betyder at der samtidig er et ret stort antal virksomheder der står foran et generationsskifte.

De bornholmske virksomheder anvender i stigende grad udenlandsk arbejdskraft. Dette gælder for alle brancher. Sammenlignet med det øvrige land ligger anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft dog noget lavere på Bornholm.

Udviklingsmuligheder uklare for virksomhederne
Virksomhedernes forståelser af hvilke udviklingsmuligheder etablering og drift af Energiø Bornholm har for deres virksomheder, er stærkt varierende. De virksomheder der i forvejen løser opgaver der relaterer sig til offshore vindenergi med udgangspunkt i Rønne Havn, ser overordnet mange muligheder for bornholmske virksomheder i forbindelse med udvikling af offshore vind i Østersøen.

Omvendt oplever de virksomheder, der ikke arbejder indenfor feltet, at Energiø Bornholm er en meget ukonkret størrelse og de er usikre på de bornholmske virksomheder muligheder for at vinde nye opgaver og på hvordan de skal forberede deres virksomheder på mulighederne.    

Anbefalinger

På basis af de gennemførte statistiske analyser og virksomhedsinterview har CRT opstillet nogle relative praksisnære anbefalinger til hvorledes Bornholm kan forberede sig på at udnytte mulighederne ved de kommende energiø-investeringer. Der er tale om initiativer, der går ud over hvad den enkelte virksomhed eller institution almindeligvis kan magte på egen hånd. Her er et udvalg på overskriftsniveau:

  • Hjælp til virksomheder, der ønsker at rekruttere internationalt.
  • En strategisk indsats for at sikre, at antallet af lokale lærepladser øges.
  • Bistand til generationsskifte.
  • Der er brug for en fortsat indsats for at understøtte de bornholmske virksomheders arbejde med certificering af produkter, serviceydelser og arbejdsgange samt adgang til lokale sikkerhedskurser (GWO).
  • Der er et behov for at konkretisere DTUs såkaldte Residential College-model på Bornholm.
  • Informationsindsats om Energiø Bornholm til virksomheder der ikke er involveret i fx Offshore Center Bornholm. Det gælder også overfor virksomheder i afledte brancher, fx øens handelsvirksomheder.
  • Der er brug for en særlig informations- og rekrutteringsindsats målrettet de bornholmske udpendlere om lokale job- og karrieremuligheder.

Du kan læse mere om vores resultater og anbefalinger her: Klar til Energiø Bornholm

Kontakt: Chefkonsulent Anders Hedetoft, anders.hedetoft@crt.dk

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere