SEAPLANSPACE

SEAPLANSPACE er et projekt støttet af EU’s Interreg South Baltic Program 2014-2020. Projektpartnerne er Gdansk Universitet (lead partner), EUCC Baltic Office (Kleipeda), EUCC Germany (Rostock), World Maritime University (Malmø), Aalborg Universitet (København), Länsstyrelsen Kalmar, Maritime Institut Gdansk og Center for Regional- og Turismeforskning.

CRT’s rolle i projektet sker i tæt samarbejde med Aalborg Universitet, Institut for Planlægning, der i forvejen forsker i Marine Spacial Planning i samarbejde med Søfartsstyrelsen, der er den ansvarlige myndighed for implementering af MSP i Danmark. CRT’s virke i projektet er derfor primært som lokal forankringsaktør på Bornholm samt i Guldborgsund Kommune, hvor undervisning i MSP også vil blive tilbudt.

Projektet løber fra januar 2018 til og med december 2020, mens undervisningen vil foregå i vinteren 2019/foråret 2020 på Bornholm og i Køge.

Danmark skal have en havplan

I foråret 2021 træder Danmarks første havplan i kraft. Formålet med havplanen er at koordinere den voksende brug af Danmarks havområder så det understøtter bæredygtig vækst og udvikling i, på og omkring havene. Havplanen skal bl.a. fastsætte, hvilke havområder, der kan anvendes til offshore-energiudvinding, skibsfart, fiskeri, akvakultur, havminedrift, turisme og miljøbeskyttelse frem imod 2030.

Havplanen skal skabe større forudsigelighed i forhold havets brug for maritime virksomheder og større klarhed i forhold til påvirkning af de marine økosystemer. Havplanlægningsprocessen sker i alle EU-lande. Den danske proces ledes af Søfartsstyrelsen og fortsætter indtil marts 2021, hvor havplanen skal vedtages. Udkast til Danmarks kommende havplan skal i høring i løbet af 2020.

Ny havplan kræver nye kompetencer

Mange har behov for at vide, hvordan havplanlægning foregår – hvordan får man viden om hvad andre planlægger på havet og hvordan får man indflydelse på planlægningsprocesserne?

Erhvervsvirksomheder og andre interessenter i Det Blå Danmark har brug for viden om indflydelse på rettigheder til havet og dets ressourcer. Politikere og planlæggere i kystkommuner har brug for viden i forhold til borgere, turister og det lokale erhvervsliv. Fiskeriet – det kystnære, det lystbaserede og det industrielle – samt akvakulturvirksomheder har brug for viden om brugsrettigheder og en god vandkvalitet.

På tværs af alle grupper er der behov for at sikre et bæredygtigt vandmiljø med høj biodiversitet. Kystens og havets natur- og miljøtilstand spiller således også en stor rolle i havplanlægningen.

Undervisning i havplanlægning med fokus på Østersøen

Aalborg Universitet udbyder i samarbejde med Center for Regional- og Turismeforskning en seminarrække. Formålet er at udvikle kompetencer i forhold til havplanlægningsprocessen.

Download programmet for Bornholm

Download programmet for Køge

Målgrupperne er:

 • kommunalpolitikere
 • planlæggere
 • forretningsledere og -udviklere indenfor Det Blå Danmark
 • fiskeriorganisationer
 • miljøorganisationer og naturforeninger
 • turismeplanlæggere
 • planlæggerstuderende

Ledende forskere og nationale havplanlæggere fortæller om den kommende havplan, om interessentinddragelse og om planlægningsprocesser. Der undervises i Østersøen som hav – dets økosystemer, dets ressourcer, erhvervsmuligheder, politiske aftaler i regionen, om forskellige slags interessenter og allerede eksisterende brugsaftaler og samarbejdsflader. På seminarrækken arbejder vi også med cases, hvor der er særligt fokus på Det Blå Danmark i Østersøen, fiskeriet og akvakultur samt turisme og kulturarv på og langs Østersøen.

Dette er en unik mulighed for at høre, hvad der foregår i og omkring Østersøen – dens potentialer og udfordringer og om hvordan den kommende havplan vil og kan påvirke dens udvikling.

Alt det praktiske

 • Seminarrækken løber fra december 2019 til maj 2020 – i alt 8 kursusgange
 • Undervisningen er gratis
 • Der er undervisning én eftermiddag hver 3. uge, kl. 14-18
 • Undervisningen foregår fortrinsvis på CRT i Nexø, men der oprettes også et hold på Campus Køge
 • Dertil én undervisningsgang på Aalborg Universitet København og én gang på World Maritime University (WMU) i Malmø
 • Der kræves ingen formelle faglige forudsætninger for at blive optaget
 • Undervisningen foregår fortrinsvis på dansk
 • Ønsker du yderligere materialer, kan du tilmelde dig et nyhedsbrev på seaplanspace.eu/countries/denmark/.

Oplægsholderne er primært eksterne eksperter – forskere og andre, der arbejder med havplanlægning på nationalt og internationalt niveau. Der vil også altid være en moderator og facilitator fra AAU eller CRT til stede.

Karin Topsø Larsen

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Regional udvikling, uddannelsesplanlægning samt unges uddannelsesmobilitet.

Privat: Lene Havtorn Larsen

Seniorkonsulent, Bornholm, forskning & analyse

Kreativitet, netværk, internationale kontakter og projektsamarbejde. Oplevelsesøkonomi/-ledelse og evaluering af læreprocesser.

Mere fra samme projekt

Gratis seminarforløb - download programmet:

Bornholm

Køge

Brochure (eng)