World Craft Region-titel som aktiv for Bornholms kunsthåndværk og turisme

World Craft Region-titel som aktiv for Bornholms kunsthåndværk og turisme

I efteråret 2017 opnåede Bornholm titlen som World Craft Region. Dette projekt har til formål at undersøge, hvordan World Craft Region-titlen kan blive til gavn for Bornholm gennem en styrkelse af kunsthåndværker-sektoren og gennem en øget synliggørelse af kunsthåndværkere og kunsthåndværk i forhold til turismen.

I 2017 ansøgte BRK om at Bornholm fik status som World Craft Region, en titel der gives af World Craft Council, verdens største kunsthåndværkerorganisation. Efter udarbejdelse af ansøgning samt besøg af international jury, fik Bornholm i efteråret 2017 titlen som World Craft Region, den første af sin slags i Europa og den første ø i verden der opnår denne ærefulde titel. Bornholm har bl.a. gjort sig fortjent til titlen grundet det meget høje kvalitetsniveau og autenticitet som mange af øens kunsthåndværkere har, og deres imponerende organisering i ACAB, kombineret med en meget stor tæthed og diversitet i udøvende kunsthåndværkere indenfor mange forskellige materialer og metoder, samt alsidige kultur- og uddannelsesinstitutioner, der er målrettet eller spiller en rolle for kunsthåndværket og formidlingen heraf. Juryen fremhævede også betydningen af kunsthåndværkets kvalitet og udbredelse på Bornholm for øens turisme-sektor, og anbefalede at den økonomiske betydning heraf blev målt og evalueret, bl.a. for at kunne guide fremtidige strategiske investeringer i kunsthåndværkersektoren på en måde, så løftet heri det kommer hele øen til gode. Samtidig er tildelingen af WCR titlen en unik mulighed for at positionere Bornholm som Europas kreative ø.

CRT har tidligere udarbejdet rapporten ”Creative Communities” (Rømer & Larsen, 2013), som der blev trukket meget på i forhold til BRK’s udarbejdelse af ansøgningen til WCC, ligesom CRT havde WCC juryen på besøg i eftersommer 2017, og en nuværende CRT medarbejder har været med til at forme ACABs initiativ i forhold til WCR i de tidlige stadier.

Rikke Brandt Broegaard

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Forskning og analyse inden for landdistriktsudvikling, bæredygtighed, netværk, innovation og iværksætteri, borgerinddragelse og naturressourceforvaltning.

Privat: Lene Feldthus Andersen

Direktør, Bornholm, forskning & analyse, ledelse

Centrets daglige ledelse, strategi og bestyrelsesbetjening samt økonomistyring og personaleudvikling.