Airbnb in Copenhagen and on Bornholm island

Gå til nyhedsoversigten

Airbnb in Copenhagen and on Bornholm island

Forfattere: Carl Henrik Marcussen og Jie Zhang.

Analyse af Airbnb i København og på Bornholm i perioden 2011-2016. Præsenteret ved Collaborative Economy in Experience and Tourism seminar d. 14. september 2016, Roskilde Universitet.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere