Analyse af trafikken til og fra Bornholm

Gå til nyhedsoversigten

Analyse af trafikken til og fra Bornholm

Forfatter: Jeppe Rich.

Analysens formål er at belyse, hvordan ændrede takster på færgerne til og fra Bornholm vil kunne ændre antallet af rejsende i fremtiden. Rejsende er her det totale antal rejsende og indeholder både rejsende med bil og kollektiv transport. Analysen viser, at der kan forventes størst gevinst ved en 20 % reduktion af omkostningen, mens 40 % og 60 % reduktioner er dyre. De bidrager ikke stort til en øget efterspørgsel, men reducerer på den anden side omsætningen markant. Beregningerne i notatet kan være med til at understøtte beslutninger i forbindelse med en eventuel takstændring på BornholmerFærgen.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere